Jeden rachunek bankowy dla wpłat zobowiązań i zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2020r. ustawodawca wprowadza jeden rachunek bankowy dla wpłat większości rodzajów podatków, który będzie przypisany do każdego podatnika. Nowy, indywidualny rachunek bankowy będzie posiadał niektóre zbliżone cechy w stosunku do znanego już jednego rachunku płatniczego dla składek ZUS. Czego więc powinni spodziewać się podatnicy wiedząc, iż Resort Finansów zamierza zamknąć niektóre dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych już 31 grudnia 2019r.?

Czytaj dalej Jeden rachunek bankowy dla wpłat zobowiązań i zaległości podatkowych

Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych stanowi odrębną możliwość (w stosunku do jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro) zaksięgowania jeden raz w koszty firmy pełnej lub częściowej wartości zakupu nowego środka trwałego. Ten typ amortyzacji nie stanowi pomocy de minimis, więc podatnik ma większą swobodę zarówno w korzystaniu z niej jak i z innych narzędzi dofinansowujących działalność gospodarczą i stanowiących pomoc de minimis.

Czytaj dalej Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Zmiany w kosztach pracowniczych i rocznych ograniczeniach kwotowych ze stosunku pracy i nie tylko

Zmiany w przepisach podatkowych stanowią coraz częściej stałą rzeczywistość gospodarczą. Ostatnie modyfikacje prawne skutkowały zmianą w kosztach uzyskania przychodów stosowanych w ramach zawartego stosunku pracy. Nowe uregulowania miały wejść w życie od stycznia 2020r., jednak ostatnie, kolejne zmiany harmonogramu wprowadzenia nowych przepisów spowodowało przyspieszenie terminu rozpoczęcia ich obowiązywania.

Czytaj dalej Zmiany w kosztach pracowniczych i rocznych ograniczeniach kwotowych ze stosunku pracy i nie tylko

Podatek 0% PIT dla młodych w praktyce

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla niektórych przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia stanowi jedną z nowości uregulowań prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie. Wprowadzenie zaledwie tej jednej zmiany w przepisach podatkowych skutkuje powstaniem szeregu pytań i wątpliwości ze strony podatników prowadzących działalność oraz pracowników czy zleceniobiorców objętych ww. zwolnieniem. Na wiele pytań i wątpliwości w temacie zwolnienia z PIT od przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia udzielono odpowiedzi w niniejszej publikacji.

Czytaj dalej Podatek 0% PIT dla młodych w praktyce

Obniżenie podatku PIT do 17% i zmiany w kwocie wolnej od podatku już od października 2019r.

Obniżka podatku dochodowego PIT z 18% do 17% stanowi jedną ze zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak obniżenie stawki PIT dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, ale i niektórych przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Należy też pamiętać, że o opodatkowaniu nową, niższą stawką PIT decyduje data osiągnięcia przychodu, co w przypadku wynagrodzeń oznacza ich faktyczną wypłatę natomiast w przypadku przedsiębiorców kwoty należne od miesiąca października 2019r., choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT.

Czytaj dalej Obniżenie podatku PIT do 17% i zmiany w kwocie wolnej od podatku już od października 2019r.