Podatnik może zarezerwować wizytę w ZUS i w urzędzie skarbowym

Rozprzestrzeniająca się pandemia Covid-19, ale i podjęta przez Ministerstwo Finansów od 2019r. strategia wdrażania coraz większej ilości usług realizowanych on-line przez organy administracji państwowej spowodowała, iż podatnicy mogą więcej różnych kwestii załatwić w części lub w całości wyłącznie przez internet.

Jedną z tych funkcji jest możliwość zdalnej rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym lub w oddziale ZUS. W jaki sposób można dokonać rezerwacji? Na co zwrócić szczególną uwagę? O tym i nie tylko w niniejszej publikacji.

Zdalna rejestracja wizyty w ZUS

Płatnicy składek, ale i osoby ubezpieczone nie muszą czekać w kolejkach, aby w miarę szybko załatwić swoją sprawę w ZUS. Mają oni możliwość wykonania zdalnej rezerwacji swojej przyszłej wizyty w ZUS. W jaki sposób to funkcjonuje?

Na platformie PUE ZUS (po zalogowaniu) ukazuje się tzw. ekran startowy z menu po lewej stronie i na górze. Należy użyć menu po lewej stronie (przewinąć nieco w dół) i użyć funkcji  wizyty  rezerwacja wizyty.

Po kliknięciu przycisku rezerwacji wizyty należy:

 1. Wybrać oddział ZUS, przy czym należy pamiętać, iż w PUE ZUS będą widoczne tylko te jednostki ZUS, które posiadają tzw. system kierowania ruchem (niektóre oddziały ZUS mogą nie występować na liście),
 2. Wybrać rodzaj sprawy jakiej dotyczy rezerwacja, czyli:
 • emerytury i renty,
 • obsługa osób niesłyszących,
 • profil PUE i zaufany,
 • składki i ubezpieczenia,
 • zasiłki,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • zwolnienia lekarskie,
 1. Po wskazaniu rodzaju sprawy po prawej stronie pokazuje się rozwinięcie danej sprawy, z tego rozwinięcia należy wybrać uszczegółowienie sprawy i kliknąć dalej po czym pojawi się na ekranie kalendarz,
 2. W kalendarzu należy wskazać dzień i godzinę zamawianej w ZUS wizyty (kliknąć w „+” i zatwierdzić).

ISTOTNE:

Udając się na umówioną godzinę do wybranego oddziału ZUS należy po przyjściu wpisać w biletomacie swój login PUE ZUS, ponieważ rezerwacja wizyty jest identyfikowana właśnie przy pomocy loginu PUE ZUS petenta.

Należy podkreślić, iż zdalną rejestrację wizyty można przeprowadzić nie wcześniej niż jedną godzinę przed przybyciem do oddziału ZUS.

Petent chcący zarezerwować wizytę w oddziale ZUS może tego dokonać maksymalnie 3 razy w ciągu jednego dnia.

Czas pojedynczej wizyty w oddziale ZUS to maksymalnie 30 minut.

Rejestracja zdalnej wizyty w urzędzie skarbowym

System rezerwacji wizyt w urzędach skarbowych jest realizowany i udostępniany przez Szefa KAS. Podatnicy szukający pomocy w załatwieniu swojej sprawy mogą zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie skarbowym na trzy sposoby:

 1. Telefonicznie,
 2. Podczas pobytu w urzędzie skarbowym,
 3. Przez internet.

Opcja rezerwacji wizyty przez internet dostępna jest na stronach urzędów skarbowych (jeszcze nie we wszystkich).

Aby zarezerwować termin wizyty w wybranym urzędzie skarbowym należy wejść na jego stronę, kliknąć funkcję rezerwacji wizyty i wypełnić zgłoszenie rezerwacji.

W systemie rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym (formularzu rezerwacyjnym) należy:

 1. Wskazać urząd skarbowy, którego ma dotyczyć rezerwacja,
 2. Wybrać rodzaj sprawy do załatwienia (można wybrać z listy spraw lub wpisać hasło),
 3. Zadeklarować datę i godzinę wizyty (wybranie wolnego terminu – kolor zielony, żółty),
 4. Wpisać imię i nazwisko, NIP albo PESEL (osoby nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej), adres e-mail (dobrowolnie), numer telefonu.

Numer telefonu, który poda podatnik ułatwi kontakt urzędowi skarbowemu. Z kolei wpisanie adresu e-mail umożliwi przesłanie przez urząd kompletnej informacji o zgłoszonej rezerwacji do systemu.

ISTOTNE:

Należy pamiętać, iż rezerwacja wizyty nie ma zastosowania w odniesieniu do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Resort Finansów na drodze regulaminu ustanowił zasady rezerwacji przy zastosowaniu systemu rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym.

ISTOTNE:

Każdy urząd skarbowy realizujący już usługę rejestracji wizyty posiada na swojej stronie tzw. karty usług. Umożliwiają one zapoznanie się ze sposobem załatwienia poszczególnych rodzajów (typów) spraw.

Zasady rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym przy zastosowaniu systemu rezerwacji wizyty prowadzonego i udostępnianego przez Szefa KAS prezentuje poniższa tabelka.

1. Podatnik dokonuje rezerwacji nie wcześniej niż 14 dni przed wybranym terminem wizyty.
2. Rejestracja pojedynczej wizyty uprawnia do realizacji wyłącznie jednej sprawy.
3. Podatnik udający się na wizytę w wybranym urzędzie skarbowym zobowiązany jest stawić się tam punktualnie, przy stanowisku wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji (informacja e-mail) oraz okazać dowód tożsamości oraz dokumenty dotyczące sprawy do załatwienia. Jeżeli podatnik spóźni się na planowaną wizytę, wówczas urząd może uznać, iż podatnik zrezygnował z przybycia na daną wizytę.
4. Pomimo, iż dokładna godzina wizyty jest wybrana przez podatnika (w systemie rezerwacji) i wynika z potwierdzenia rezerwacji, to faktyczne rozpoczęcie wizyty może nastąpić nieco później z uwagi na niezakończenie przez urzędnika obsługi poprzedniego podatnika.
5. Do wybranego urzędu skarbowego na zarezerwowaną wizytę winien udać się wyłącznie podatnik, którego dotyczy rezerwacja danej wizyty albo pełnomocnik (osoba) upoważniony do załatwienia spraw w imieniu zarejestrowanego w systemie rezerwacji wizyt podatnika.
6. Zabronione jest zamiana lub odstąpienie rezerwacji innym podatnikom.
7. Jeżeli podatnik dokonał rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym po czym z różnych przyczyn nie mógł się stawić, ma on obowiązek zadzwonić do danego urzędu skarbowego i anulować daną wizytę.
8. Rezerwacje dokonane bez zachowania zasad rezerwacji mogą być anulowane.

Opublikowano: 2020-10-05