Dofinansowania z urzędów pracy i ZUS tarcza 6.0 i 7.0.

Na blogu poruszaliśmy już kwestię tarczy 6.0 w kontekście dodatkowych świadczeń postojowych i zwolnienia ze składek ZUS (https://www.taxe.pl/blog/1065/dodatkowe-postojowe-i-zwolnienie-z-zus-w-ramach-tarczy-6-0/). Niniejszy wpis koncentruje się z kolei na dofinansowaniach z urzędów pracy w ramach tarczy 6.0. Wspomniane wyżej formy pomocy zostały również rozszerzone od lutego 2021r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021, poz. 152) – tzw. tarcza 7.0. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie!

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Instrument wsparcia antykryzysowego w postaci dotacji (art. 15zze4 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19), omawiamy w oparciu o tarczę 7.0 (czas na składanie wniosków w ramach poprzedniej tarczy minął). Pomoc ta polega na udzieleniu dotacji do kwoty 5000 zł, która po spełnieniu określonych warunków nie podlega zwrotowi. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że:

  • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 3 miesiące,
  • wydatkował dotację zgodnie z przeznaczeniem,
  • złożył prawdziwe oświadczenia i spełniał warunki do otrzymania pomocy,
  • poddał się ewentualnej kontroli w związku z dotacją.

Czas na składanie wniosków upływa z dniem 31 marca 2021r.

Co do zasady dotacja ta skierowana jest do podmiotów, które na dzień 30 listopada 2020r. prowadziły przeważającą działalność w ramach określonego kodu PKD do których należą (UWAGA: wytłuszczono kody PKD, których nie obejmowała tarcza 6.0): 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

*w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

Drugim warunkiem jest spadek przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40%, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedzającego.

ISTOTNE:

Dotacja nie stanowi przychodu podatkowego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkich Urzędów Pracy

Tarcza 7.0, umożliwia pozyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (art. 15gga i art. 15ggb ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19). Niniejsza forma pomocy, podobnie jak dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej również oparta jest o kody PKD i odpowiedni spadek przychodów:

  • o dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach tarczy 7.0 wnioskować mogą podmioty, które na dzień 30.11.2020r. prowadziły przeważającą działalność w ramach PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
  • których przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Czas na składanie wniosków upływa z dniem 31 marca 2021r.

ISTOTNE:

Tarcza 6.0 zachowuje aktualność w zakresie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg do dnia 10 czerwca 2021r. Dofinansowania mogą być natomiast udzielane do dnia 31 czerwca 2021r. Dofinansowania te wymagają m.in. spadku przychodów o 15% lub 25% w wyniku COVID-19. Część przedsiębiorców skorzystała z tej formy pomocy już w ubiegłym roku. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku na pracowników, na których dany przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze dofinansowania.

Tarcza 7.0 – rozszerzone zwolnienie z ZUS i świadczenia postojowe

Tarcza 7.0 umożliwiła ponowne pozyskanie świadczenia postojowego oraz wnioskowanie o zwolnienie ze składek ZUS w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził na dzień 30 listopada 2020r. przeważającą działalność oznaczoną danym kodem PKD. Drugim warunkiem był spadek przychodów z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Rozporządzenie dzieli przedsiębiorców na dwie grupy, wg przeważającego PKD:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – uprawnienie do jednokrotnego ponownego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek za styczeń 2021r.,
  • 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z– uprawnienie do dwukrotnego ponownego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek za grudzień 2020r. i styczeń 2021r. (dodatkowo zwolnienie ze składek za te okresy przewidziano dla podmiotów prowadzących przeważającą działalność oznaczoną PKD 49.32.Z i 52.23.Z).

UWAGA:

Opisane wyżej formy pomocy zostały ponownie rozszerzone tzw. tarczą 8.0 – szczegóły w tym zakresie przedstawimy niebawem na łamach naszego bloga!

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-03-05