Skala podatkowa w roku 2024 czyli czy uległy zmianie progi podatkowe, co z kwotą wolną od podatku

Opublikowano: 2024-02-02

Skala podatkowa to forma opodatkowania, którą wybierze w roku 2024 wielu przedsiębiorców. Charakter tej formy opodatkowania pozwala na wiele korzyści, ale wiąże się też z wieloma ograniczeniami.

Jakie więc są korzyści skali podatkowej w 2024 roku? Jakie są ograniczenia tej formy opodatkowania w roku 2024? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Forma opodatkowania – skala podatkowa

Skala podatkowa to forma opodatkowania dochodów nie tylko z działalności gospodarczej, ale z wielu innych źródeł przychodu m.in. z umowy o pracę, z umowy zlecenie, z kontraktu menedżerskiego, z rent, emerytur, z świadczeń zasiłkowych, z wynagrodzeń członków zarządu czy prokurentów czy wielu innych źródeł.

Charakterystycznymi cechami skali podatkowej jest:

 • progresywność opodatkowania a więc 2 progi opodatkowania w zależności od wysokości dochodu,
 • roczna kwota dochodu wolnego od opodatkowania (30.000 zł, zaoszczędzony podatek – 3.600 zł rocznie) czyli jest to wysokość dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 • możliwość skorzystania z licznych ulg podatkowych,
 • tryb wspólnego rozliczenia z małżonkiem – tylko skala podatkowa obejmuje ten tryb rozliczeń,
 • możliwość łącznia z innymi dochodami opodatkowanymi również skalą podatkową,
 • pozostałe atuty.

Podstawa opodatkowania w skali podatkowa

Podstawą opodatkowania w skali podatkowej jest dochód podlegający opodatkowaniu.

PRZYCHÓD KOSZTY ZUS SPOŁECZNE = DOCHÓD DO OPODATKOWANIA

Następnie dochód do opodatkowania mnożony jest przez stawkę 12% (dochód do opodatkowania do kwoty 120.000 zł albo 32% (nadwyżka dochodu do opodatkowania ponad sumę 120.000 zł).

ISTOTNE:

W skali podatkowej zapłacona składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu (łącznego dochodu a więc z uwzględnieniem także dochodu zwolnionego z opodatkowania 30.000 zł) nie podlega odliczeniu.

Skala podatkowa w roku 2024

W roku 2024 w skali podatkowej występują poniższe progi dochodu do opodatkowania. Warto podkreślić, że progi dochodowe zostały utrzymane. Stawki podatkowe tak samo. Były plany co do zmiany kwoty wolnej od podatku na rok 2024. Póki co aktualnie kwota wolna pozostaje bez zmian.

Dochód do opodatkowania Podatek wynosi
ponad do
30.000 zł 0 zł – dochód wolny od opodatkowania
30.000 zł 120.000 zł 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000 zł 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Przykład 1

Przedsiębiorca wybrał w roku 2024 skalę podatkową jako opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca opłaca pełny ZUS.

Planowane przychody na rok 2024 oszacował na kwotę 50.000 zł a koszty na sumę 13.000 zł (wraz ze składkami ZUS społecznymi i FP).

Obciążenia podatkowe i kwota po potrąceniach jaka pozostanie w kieszeni przedsiębiorcy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Przykład 1 – obliczenia obciążeń podatkowych w skali podatkowej
Kategoria Kwota
Przychód 50.000 zł
Koszty uzyskania przychodów 13.000 zł
Dochód (przychody – koszty) 37.000 zł
Dochód wolny od podatku 30.000 zł
Dochód do opodatkowania 7.000 zł
Podatek 12% x dochód do opodatkowania 840 zł
Składka zdrowotna 9% x dochód (przewidywana minimalna na 2024) 4.581 zł
Obciążenia podatkowe i składką zdrowotną 5.421 zł
Kwota netto na rękę 31.579 zł

Przykład 2

Przedsiębiorca wybrał w roku 2024 skalę podatkową jako opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca opłaca preferencyjny ZUS.

Planowane przychody na rok 2024 oszacował na kwotę 170.000 zł a koszty na sumę 101.000 zł (wraz ze składkami ZUS społecznymi).

Obciążenia podatkowe i kwota po potrąceniach jaka pozostanie w kieszeni przedsiębiorcy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Przykład 2 – obliczenia obciążeń podatkowych w skali podatkowej
Kategoria Kwota
Przychód 170.000 zł
Koszty uzyskania przychodów 101.000 zł
Dochód (przychody – koszty) 69.000 zł
Dochód wolny od podatku 30.000 zł
Dochód do opodatkowania 39.000 zł
Podatek 12% x dochód do opodatkowania 4.680 zł
Składka zdrowotna 9% x dochód (przewidywana minimalna na 2024) 6.210 zł
Obciążenia podatkowe i składką zdrowotną 10.890 zł
Kwota netto na rękę 58.110 zł

Przykład 3

Przedsiębiorca wybrał w roku 2024 skalę podatkową jako opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca opłaca preferencyjny ZUS.

Planowane przychody na rok 2024 oszacował na kwotę 145.000 zł a koszty na sumę 50.000 zł (wraz ze składkami ZUS społecznymi).

Obciążenia podatkowe i kwota po potrąceniach jaka pozostanie w kieszeni przedsiębiorcy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Przykład 3 – obliczenia obciążeń podatkowych w skali podatkowej
Kategoria Kwota
Przychód 145.000 zł
Koszty uzyskania przychodów 50.000 zł
Dochód (przychody – koszty) 95.000 zł
Dochód wolny od podatku 30.000 zł
Dochód do opodatkowania 65.000 zł
Podatek 12% x dochód do opodatkowania 7.800 zł
Składka zdrowotna 9% x dochód (przewidywana minimalna na 2024) 8.550 zł
Obciążenia podatkowe i składką zdrowotną 16.350 zł
Kwota netto na rękę 78.650 zł

Skala podatkowa nie dla wszystkich

Należy podkreślić, iż skalą podatkową są opodatkowane powyżej wspomniane dochody, które podlegają łącznemu rozliczeniu w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Niemniej nie wszystkie dochody (przychody) mogą być opodatkowane skalą podatkową.

ISTOTNE:

Skalą podatkową nie są opodatkowane dochody (przychody):

 1. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych podatkiem 19%,
 2. opodatkowane ryczałtem,
 3. opodatkowane podatkiem liniowym,
 4. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni albo z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 5. pozostałych źródeł objętych stałym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.