[Kilka słów o…] Podatek od nieruchomości w działalności gospodarczej

Czesto otrzymujemy zapytania o wysokość podatku od nieruchomości przeznaczonej w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zawsze odpowiadamy, że stawka jest ustalana przez gminnych urzędników w drodze corocznej uchwały i w różnych miejscowościach może mieć różne wysokości. Nie powinna jednak przewyższać limitu ustalanego przez Ministra Finansów. Wysokości tych limitów w 2013 roku kształtują się odpowiednio:

Stawki maksymalne od gruntów:

Stawka za m² w 2013

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,51 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,45 zł

Stawki maksymalne od budynków lub ich części:

 

mieszkalnych

0,73 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,82 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych

4,63 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł


Obwieszcze Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 w formacie PDF

Wydzielając część nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności, warto wiedzieć, że może to oznaczać wzrost opłacanego podatku od nieruchomości nawet trzdziestokrotnie.