Ministerstwo Finansów tworzy znaczący projekt elektronicznego urzędu skarbowego

Resort Finansów realizuje obecnie długofalową strategię zelektronizowania większości usług świadczonych przez urzędy skarbowe na rzecz podatników w zakresie rozliczeń i obsługi spraw w podatkach PIT, CIT oraz VAT.

Zarówno w roku 2020, 2021 ma być stale powiększana ilość usług urzędowych załatwiana on-line tak aby podatnik mógł bez problemu załatwić swoje sprawy przez internet.

Z kolei w 2022r. mają być zakończone wszelkie prace w projekcie e-urząd skarbowy. O jakie konkretnie usługi chodzi?

Czym jest projekt e-urząd skarbowy

Od 1 lipca 2019r. rozpoczęła się realizacja 3-letniego projektu asygnowanego przez Ministra Finansów polegająca na utworzeniu elektronicznych narzędzi umożliwiających realizację wszelkich spraw podatnika z urzędem skarbowym.

Na rozwiązanie to Ministerstwo Finansów chce wydać w ciągu 3 lat kwotę ponad 100 mln zł. Zakończenie wszelkich prac szacuje się na koniec czerwca 2022r.

Zadania jakie tym projektem postawiło sobie Ministerstwo Finansów to:

 • prostota informacyjna systemu,
 • uproszczenie rozliczeń podatkowych w sferze przeglądu zobowiązań i zapłaty podatków,
 • wsparcie kontaktowe on-line ze strony urzędów skarbowych w zakresie załatwiania spraw podatkowych i pomocy informacyjnej podatnikom.

Kto będzie mógł korzystać z projektu e-urząd skarbowy

Z rozwiązań internetowych Ministerstwa Finansów będą mogły korzystać podatnicy, czyli:

 • osoby fizyczne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • osoby prawne,
 • pozostałe instytucje.

Więcej o e-urzędzie skarbowym

Narzędzia internetowe w ramach platformy e-urząd skarbowy będą miały za zadanie pomóc podatnikom w skutecznym załatwieniu ich sprawy i problemy w sferze podatków PIT, CIT oraz VAT m.in. sprawdzenie zobowiązań podatkowych, elektroniczne płatności podatków i inne.

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć również za pomocą e-urzędu skarbowego poziom komunikacyjny pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym.

Tak więc usługa e-urząd skarbowy będzie oferować podatnikowi zestaw narzędzi informacyjnych (gdzie źródłem danych będą informacje, którymi dysponują organy skarbowe).

Podatnik po zalogowaniu się do platformy będzie mógł sprawdzić informacje m.in. o:

 • saldzie zobowiązań, zaległości w podatkach PIT, CIT oraz VAT,
 • uregulowaniu wszelkich płatności związanych z ww. podatkami,
 • statusie swoich spraw podatkowych.

Ministerstwo Finansów zakłada, że narzędzia internetowe e-urząd skarbowy obniżą czas potrzebny na załatwienie spraw podatkowych. Ponadto więcej spraw będzie można zrealizować on-line co w dobie pandemii Covid-19, ale i w przyszłym czasie będzie miało spore znaczenie dla podatników, ale i urzędników.

Resort Finansów odnosi się także do elektronicznych płatności, które mają dotyczyć nie tylko zapłaty zobowiązań i zaległości PIT, CIT oraz VAT, lecz także opłat za wydanie niektórych zaświadczeń czy pozostałych, płatnych usług urzędu skarbowego.

ISTOTNE:

Podatnicy, którzy prześlą do właściwego urzędu skarbowego stosowane upoważnienia wydane przez innego podatnika (innych podatników) będą mogli pozyskiwać dane o jego (ich) statusie spraw podatkowych.

Zadania realizowane przez e-urząd skarbowy

Zadania jakie będzie realizował system e-urząd skarbowy kształtują się następująco:

 • utworzenie jednego miejsca, na którym podatnik będzie miał dostęp do wszystkich usług e-urzędu skarbowego,
 • centralny kanał usług e-urząd skarbowy ma składać się 5 kanałów:
 1. e-Podatnik,
 2. e-Płatnik,
 3. e-Pełnomocnik,
 4. e-Komornik,
 5. e-Notariusz,
 • na centralnym kanale będą udostępnione informacje o statusach różnych spraw, przedłożonych dokumentach, saldach różnych rozliczeń i inne kwestie dotyczące podatków CIT, PIT oraz VAT,
 • centralny system umożliwi przekazywanie dokumentów, aktualizację danych, dokonywanie płatności elektronicznych, utworzenie i przekazanie pism, komunikacja z urzędnikami i załatwianie pozostałych spraw,
 • ogólna przejrzystość systemu i oferowanych e-usług ulegnie zwiększeniu,
 • skrócenie czasu załatwiania spraw czy realizacji obowiązków podatkowych podatnika, ale i urzędu skarbowego,
 • załatwienie większości spraw dotyczących podatków CIT, PIT oraz VAT,
 • powiększenie ilości usług, które podatnik będzie mógł całościowo zrealizować on-line,
 • polepszenie komunikacji i jej jakości pomiędzy urzędnikiem a podatnikiem,
 • znacznie zmniejszenie błędów w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez podatników i urzędy skarbowe,
 • formularze podatkowe i pozostałe mają być krótsze, prostsze i szybsze do wypełnienia,
 • integracja różnych danych podatników z wielu systemów umożliwiająca dystrybucję tych danych na potrzeby udostępnienia dla innych jednostek sektora publicznego.

Opublikowano: 2020-09-14