Usługa twój e-PIT, czyli automatyczne zeznanie roczne za 2020 rok.

Od 1 lutego 2021r. na platformie rządowej dostępny jest system e-Urząd Skarbowy scalający znaczną ilość usług administracyjno-skarbowych świadczonych przez urzędy skarbowe na rzecz polskiego podatnika.

Usługa twój e-PIT stanowi jedno z usług tego systemu. Nie wszystkie usługi tegoż systemu są już aktywne. Natomiast 15 lutego 2021r. fiskus udostępnił w ramach usługi twój e-PIT sporządzone przez fiskusa roczne zeznania dla podatników będących osobami fizycznymi. Na co zwrócić szczególną uwagę weryfikując udostępnione zeznanie roczne?

Logowanie do systemu twój e-PIT

Podatnik, który chce zalogować się do usługi twój e-PIT w ramach systemu e-Urząd Skarbowy musi wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ i zalogować się na dwa sposoby, które dadzą podatnikowi dostęp do całego lub ograniczonego obszaru systemu e-Urząd Skarbowy:

  1. Pełny dostęp do wszystkich usług systemu e-Urząd Skarbowy (w tym twój e-PIT) – logowanie za pomocą posiadanego profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego, e-dowodu osobistego lub poprzez bankowość elektroniczną, albo
  2. Dostęp tylko do usługi twój e-PIT w ramach systemu e-Urząd Skarbowy – logowanie za pomocą obowiązkowych danych takich jak: PESEL, kwota przychodu z zeznania rocznego za 2019r., kwota przychodu z jednego otrzymanego PIT-11 od pracodawcy, kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania za rok 2019.

Które zeznania roczne przygotował fiskus?

Zeznania roczne dotyczące rozliczenia przychodów osiągniętych w roku 2020 jakie przygotował fiskus dotyczą wyłącznie przychodów osób fizycznych z umowy omowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło a także przychodów kapitałowych. Zatem przygotowane zeznania nie będą obejmowały danych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli więc osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i np. osiąga przychody z umowy zlecenie, wówczas w udostępnionym przez fiskusa zeznaniu rocznym za 2020r. osoba ta odnajdzie tylko przychody uzyskane z umowy zlecenie. Będzie musiała zatem uzupełnić w zeznaniu rocznym przychody z działalności gospodarczej oraz zapłacone z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Fiskus nie udostępnia również zeznań rocznych dotyczących przychodów osiągniętych przez osoby niepełnoletnie.

Zeznania roczne przygotowane przez urząd skarbowe w ramach usługi twój e-PIT takie jak : PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 (nie obejmują przychodów z działalności gospodarczej)

Termin złożenia zeznania PIT-28 jest do 1 marca 2021r a pozostałych zeznań PIT-36, PIT-37, PIT-38 jest do 30 kwietnia 2021r.

Zeznania roczne możliwe do przygotowania samodzielnie przez podatnika w usłudze twój e-PIT to : PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.

ISTOTNE:

Warto podkreślić, iż samodzielne sporządzenie przez podatnika korekty zeznania rocznego ww. zeznań jest również możliwe poprzez skorzystanie z usługi twój e-PIT

Na co podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę zanim zaakceptuje przygotowane przez urząd skarbowy roczne zeznanie

Elementy zeznania rocznego przygotowanego przez urząd skarbowy, które warto zweryfikować PIT-28 PIT-36 PIT-37
Tryby rozliczenia rocznego + +
Pracownicze koszty uzyskania przychodów (autorskie koszty 50%, standardowe 20%, stałe zryczałtowane) w tym roczne, dopuszczalne limity kosztów + +
Ulga na dzieci – czy ulga została zastosowana w udostępnionym zeznaniu prawidłowo, czy podatnik utracił prawo do ulgi a jest ona nadal liczona, czy podatnik nabył prawo do ulgi a nie jest ona ustalona, wiele innych przypadków + +
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne + + +
Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne + + +
Numer KRS instytucji, na którą podatnik chce przekazać 1% podatku + + +
Nr konta podatnika + + +
Kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacony na mikrorachunek podatkowy (dotyczy prowadzenia działalności, najmu prywatnego a nie zaliczek pobranych przez płatnika – pracodawcę) + + +

Opublikowano: 2021-02-25