Założenia Polskiego Ładu z punktu widzenia przedsiębiorców

Opublikowano: 2021-08-09

15 maja 2021r. obóz rządzący wraz ze swoimi koalicjantami zaprezentował zupełnie nowy program społeczno-gospodarczy mający za zadanie stworzenie nowego ładu zgodnie z założeniami obozu rządzącego.

Nowy program zaprezentowany w tym dniu o nazwie „Polski Ład” ma za zadanie poprawić standard życia polskich obywateli. Jakie założenia posiada ten program? Na co powinien zwrócić swoją uwagę polski przedsiębiorca?

Polski Ład

Założenia Polskiego Ładu są stosunkowo proste – polepszenie standardu życia Polaków za pomocą:

  1. Zwiększenia nakładów na służbę zdrowia,
  2. Wprowadzenia programów inwestycyjnych,
  3. Zmian w sposobie zatrudnienia polskich obywateli jak i cudzoziemców,
  4. Zwolnienia z podatku dochodowego emerytur nieprzekraczających miesięcznie maksymalnie 2.500zł,
  5. Programów mieszkaniowych uwzględniających dopłaty do wkładu własnego na poczet nabycia mieszkania.

Warto przyjrzeć się bliżej założeniom Polskiego Ładu zwłaszcza od strony przedsiębiorców a więc od strony finansującej założenia tegoż programu.

Działalność gospodarcza a Polski Ład

Polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien spojrzeć na podstawowe kwestie związane z założeniami Polskiego Ładu przez pryzmat płaszczyzny zmian w przepisach podatkowych dotyczących podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ważniejsze przykłady Założeń Polskiego Ładu okiem przedsiębiorców prezentuje poniższa tabelka :

Założenie Istota
Likwidacja składki zdrowotnej w dotychczasowej postaci Składka zdrowotna do zapłaty obliczona jako 9% od dochodu, W przypadku zerowego dochodu -> stały ryczałt składki zdrowotnej (wysokość aktualnie jeszcze nie znana). Brak możliwości jej odliczenia od podatku, ale też zwiększenie w niektórych przypadkach jej wysokości poskutkuje realnym obniżeniem zysku w wielu firmach. Przykładowo: – dochód: 5 tys. zł x 9% = 450zł – dochód 7 tys. zł x 9% = 630zł – dochód 10 tys. zł x 9% = 900zł Wraz ze wzrostem dochodu będzie wzrastać obciążenie z tytułu składki zdrowotnej kształtującej się w zależności od wysokości dochodu. Brak możliwości odliczenia to dodatkowy wzrost obciążeń podatkowych.
Likwidacja umów śmieciowych Początkowo brano pod uwagę likwidację zarówno umowy zlecenie jak i umów o dzieło. Aktualnie prawdopodobnie zrezygnowano z postulatu likwidacji umów o dzieło jak i zleceń. Jednakże wszystkie umowy zlecenia miały by być oskładkowane. Spowoduje to wzrost kosztów zatrudnienia i może prowadzić do obniżenia ilości zatrudnianych zleceniobiorców.
Wzrost kwoty wolnej od podatku Podwyższenie kwoty wolnej (aktualnie zależna od kwoty dochodu) do kwoty 30 tys. zł. Aktualnie brak jest informacji czy w stosunku do nowej wysokości kwoty wolnej wystąpią tzw. widełki dochodu. Wyższa kwota wolna wprawdzie zredukuje nieco straty spowodowane brakiem odliczenia składki zdrowotnej (oraz jej wzrostem) jednak w przypadku podatników stosujących 19% podatek liniowy może doprowadzić do obniżenia rentowności niektórych branż względem skali podatkowej. Warto tez podkreślić, że wprowadzenie kwoty wolnej nie niweluje w pełnie strat związanych z likwidacją odliczenia składki zdrowotnej jak i wzrostem samej składki wraz ze wzrostem dochodu. 30 tys. zł x 17%  5.100 zł / 12 = 425zł Przykładowo przedsiębiorcy z dochodem miesięcznym 5 tys. zł będą naliczać 450 zł składki zdrowotnej przy 1/12 kwoty wolnej, a więc 425 zł. Wniosek z tego taki im wyższy dochód tym kwota wolna nie zniweluje strat związanych ze zmianami zasad rozliczania składki zdrowotnej.
Podwyższenie limitu progu podatkowego Dotychczasowy pierwszy próg podstawy opodatkowania podatkiem 17% to suma 85.528zł. Każda kwota podstawy powyżej jest opodatkowana podatkiem 32%. Nowy pierwszy próg podstawy opodatkowania po zmianie to suma 120 tys. zł. Każda kwota podstawy powyżej 120 tys. zł będzie opodatkowana podatkiem 32%. Podwyższenie limitu progu podatkowego w połączeniu ze zwiększeniem kwoty wolnej może zaowocować rezygnację wielu firm z opodatkowania liniowym 19% podatkiem dochodowym.
Specjalna ulga dla umów o pracę Wprowadzenie specjalnej ulgi dla pracowników na etacie zarabiających rocznie 70 – 130 tys. zł . Ma to za zadanie wyrównać straty wywołane zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład (rozlicznie składki zdrowotnej). Jednocześnie nie przewidziano takiej ulgi np. dla jednoosobowych firm, które zostały zarejestrowane w oparciu o zasady samozatrudnienia. Firmy te będą obciążone daninami składkowo-podatkowymi niewspółmiernie w stosunku do pracowników.