Zmiany w podatku liniowym od nowego 2022 roku

Opublikowano: 2021-08-20

Rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym od nowego 2022 roku wprowadza m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Odbiorcami większości zmian podatkowych będą przedsiębiorcy.

Jedną z głośnych i niestety niekorzystnych zmian w tym aspekcie jest obniżenie atrakcyjności podatku liniowego jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym polega owa zmiana?

Podatek liniowy jako forma opodatkowania ze stabilnym obciążeniem podatkowym

Przedsiębiorcy prowadzący rozwojowe biznesy dość często wybierają formę opodatkowania prowadzonej działalności w postaci podatku liniowego. Jego niewątpliwą i największą zaletą jest to, że podatnik dokładnie wie, że stopa opodatkowania jest zawsze stała i wynosi 19% od podstawy opodatkowania.

Przewagą podatku liniowego nad skalą podatkową jest jego większa opłacalność (korzystniejsza stopa opodatkowania) począwszy od rocznej podstawy opodatkowana w kwocie powyżej 95.000 zł.

Podatek liniowy oznacza też stabilność opodatkowania, przewidywalność a także możliwość odliczenia niektórych ulg podatkowych.

To się może jednak zmienić od nowego 2022 roku.

Planowane zmiany na rok 2022

Resort Finansów w powyższym projekcie ustawy postanowił przy tej formie opodatkowania zlikwidować możliwość odliczenia od podatku obniżonej (zapłaconej) składki zdrowotnej.

Spowoduje to, że opodatkowanie dochodu przedsiębiorców, którzy stosują podatek liniowy wyniesie od 2022 roku już nie 19% a 28%.

Druga kwestia to sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej proporcjonalnie do osiągniętego dochodu  9% od uzyskanego dochodu (podstawy opodatkowania). Zatem im wyższy dochód tym wyższa kwota składki zdrowotnej, ale już tylko do zapłaty (bez możliwości odliczenia).

Warto też pamiętać o firmach osiągających dochód powyżej 1.000.000 zł, gdzie czeka ich jeszcze dodatkowy obowiązek opodatkowania daniną solidarnościową.

Po tych zmianach podatek liniowy jako forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przestanie w niektórych branżach zwyczajnie się opłacać.

Należy dodać, iż uwzględniając zmiany, które mają wejść w życie od stycznia 2022r. przewaga opłacalności podatku liniowego nad np. zasadami ogólnymi będzie oscylować dopiero od dochodu w kwocie ponad 195.000 zł.

Wobec powyższych zmian niektórzy przedsiębiorcy będą zmuszeni wybrać formę opodatkowania dla prowadzonej (lub nowej) działalności pomiędzy ryczałtem, zasadami ogólnymi.

ISTOTNE:

Część przedsiębiorców od nowego 2022r. będzie opłacać tzw. stałą zryczałtowaną kwotę składki zdrowotnej, jeżeli za dany okres rozliczeniowy podatnik:

  1. Poniesie stratę,
  2. Osiągnie dochód w wysokości 0 zł,
  3. Osiągnie dochód, od którego wysokość składki zdrowotnej wynosiłaby poniżej nowej, stałej kwoty składki zdrowotnej.

Porównanie zmian wysokości opodatkowania podatkiem liniowym w roku 2021 oraz w roku 2022 na dwóch przykładach sytuacyjnych przedstawia tabela.

Przykładowa, miesięczna kwota podatku liniowego do zapłaty
na podstawie dwóch przykładów sytuacyjnych
ROK KATEGORIA ROK 2021 ROK 2022
PRZYCHÓD 14.500 zł 14.500 zł
KOSZTY 3.500 zł 3.500 zł
DOCHÓD 11.000 zł 11.000 zł
ZAPŁACONE SKŁADKI ZUS UBEZP. SPOŁECZNEGO ZA 1 MIESIĄC (+ CHOROBOWE) 998,37 zł 998,37 zł
PODSTAWA OPODATKOWANIA (ZAOKRĄGLONA DO 1 ZŁ) 10.002 zł 10.002 zł
PODATEK OBLICZONY (19%) 1.900 zł 1.900 zł
ODLICZONA ZAPŁACONA SKŁADKA ZDROWOTNA
ZA 1 MIESIĄC (7,75%)
328,78 zł 0 zł
PODATEK DO ZAPŁATY 1.572 zł 1.900 zł

* SKŁADKI ZUS DO ODLICZENIA PRZYJĘTO W KWOCIE PEŁNEGO ZUS – 1.457,49 zł (kwota przyp. na 2021r.)

Rzecznik MŚP wnioskuje o kwotę wolną dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego

Wobec nadchodzących od nowego 2022 roku wysoce niekorzystnych dla liniowców zmian rzecznik MŚP wniósł postulat o wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w podatku liniowym.

Kwota ta miałaby wynieść 30.000zł.

Rzecznik MŚP zaznaczył, iż trzeba byłoby także wprowadzić maksymalną kwotę progu dochodu, od którego wysokość składki zdrowotnej nie byłaby już zwiększana.

Na jakim ostatecznym etapie zakończą się omawiane zmiany i czy propozycje przedłożone przez Rzecznika MŚP zostaną przez Resort Finansów przyjęte? Na odpowiedź w tej kwestii każdy podatnik musi jeszcze poczekać.