Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem PIT

W drugiej połowie roku prawodawca dokonał zmian niektórych przepisów podatkowych. Jedna z wielu płaszczyzn zmian dotknie najmniejsze, ale i nieco większe firmy dla których opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT). Na czym polegają owe zmiany? O tym w niniejszej publikacji.

Nowa ulga w podatku PIT

Resort Finansów planuje wprowadzić niebawem nową ulgę (zwaną ulgą na zasiedlenie) umożliwiającą odliczenie od dochodu wydatków na:

 • nabycie mieszkania na rynku pierwotnym,
 • budowę domu jednorodzinnego na nabytej na własność działce.

Zakup nieruchomości ma być przez podatnika dokonany tylko w celach mieszkalnych. Podkreślić należy, iż ulga ma dotyczyć nabycia pierwszego domu czy mieszkania.

Wysokość ulgi jak informuje Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy będzie uzależniona od powiązań demograficznych podatnika z rodziną oraz wysokości kosztów w budownictwie (przypadających na 4 kwartał 2019r. albo na 1 kwartał 2020r. – aktualnie w fazie uzgodnień).

Ustawodawca proponuje potencjalne wysokości możliwych kwot do odliczenia w zależności od statusu rodzinnego (które ulegną jeszcze zmianie):

 • podatnik (singiel) – 4 597 zł,
 • podatnik z 1 dzieckiem – 5 746,25 zł,
 • podatnik z 2 dzieci – 6 895,50 zł,
 • podatnik z 3 dzieci – 8 044,75 zł.
 • małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł,
 • małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł,
 • małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł,
 • małżeństwo z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

ISTOTNE:

Ulga na zasiedlenie będzie możliwa do odliczenia dla osób do 35 roku życia. Jeżeli odliczenie realizuje małżeństwo, wówczas należy brać pod uwagę wiek młodszego z małżonków.

Nie jest aktualnie jasne co z ewentualnym dalszym najmem nabywanych nieruchomości w aspekcie wykorzystania ulgi.

Ostateczny kształt prawny ulgi ma być dostępny w 3 kwartale 2020r.

Więcej rodzajów podatków objętych mikrorachunkiem

Ministerstwo Finansów informuje, iż więcej rodzajów podatków będzie można wpłacać na indywidualny rachunek podatkowy, przypisany do każdej firmy.

Jeszcze do niedawna na mikrorachunek podatkowy należało wpłacać:

 1. Zobowiązania w podatkach PIT, CIT, VAT,
 2. Zaległości w podatkach PIT, CIT, VAT,
 3. Pozostałe należności niepodatkowe wobec Skarbu Państwa.

Ostateczna lista rodzajów podatków, które podatnik będzie miał obowiązek wpłacać na mikrorachunek zostanie ogłoszona za pomocą wydane przez Ministra Finansów Rozporządzenia.

ISTOTNE:

Już wiadomo, że nie wszystkie rodzaje podatków będą mogły być wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe. Przykładem będę tutaj podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminy.

Każda nowa firma może wygenerować swój indywidualny mikrorachunek podatkowy pod poniższym linkiem.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Zapłata za rachunek spoza białej listy – aktualizacja warunków wyłączenia z kosztów firmowych

W lipcu 2020r. nastąpiło zwiększenie opcji dzięki którym podatnik pomimo zapłaty za fakturę na kwotę 15.000zł brutto i powyżej nie będzie musiał korygować swoich kosztów (ewentualnie zwiększać przychodów).

Podatnik będący podatnikiem VAT nie będzie musiał w tej sytuacji korygować kosztów (zwiększyć przychodów) jeżeli uregulowanie faktury na kwotę 15.000zł brutto i powyżej:

 1. Nastąpiło na konto spoza białej listy, ale podatnik złożył zawiadomienie o tym fakcie do urzędu skarbowego, lub
 2. Nastąpiło za pomocą mechanizmu split payment,
 3. Wynika z faktury dokumentującej import towarów lub usług, WDT, WNT, oraz dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę,
 4. Nastąpiło przelewem na rachunek bankowy lub SKOK:
  • służący do dokonywania (przez bank) rozliczeń dotyczących zakupu wierzytelności pieniężnych lub
  • wykorzystywany przez ten bank do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
  • prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

– jeżeli bank lub SKOK lub wystawca faktury przekaże podatnikowi rachunek bankowy spełniający wymogi zawarte w punktach a,b,c.

Dłuższy termin na wysłanie zawiadomienia o zapłacie na konto spoza białej listy

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który uregulował należność za fakturę o wartości 15.000zł brutto lub wyższą na konto spoza białej listy podatnika, mógł wysłać zawiadomienie do urzędu skarbowego o danym zdarzeniu.

Musiał jednak uczynić to w ciągu 3 dni.

Od lipca 2020r. okres ten został wydłużony został do 7 dni.

ISTOTNE:

Wartym zauważenia jest fakt, iż w czasie trwania epidemii termin wysłania takiego zawiadomienia wynosi 14 dni.

Opublikowano: 2020-08-10