Elektroniczne wizyty w ZUS już dostępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stworzył dodatkową platformę elektroniczną za pomocą, której petenci ZUS mogą załatwiać niektóre sprawy bez wychodzenia z domu.

Czego konkretnie dotyczy nowa usługa? W jaki sposób skorzystać z elektronicznych wizyt
w ZUS? Te informacje i nie tylko można odnaleźć poniższej publikacji

Elektroniczna wizyta w ZUS

Elektroniczna wizyta w ZUS (zdalna za pośrednictwem np. laptopa i kamery internetowej) umożliwia osobom ubezpieczonym, płatnikom składek ZUS oraz pełnomocnikom możliwość załatwienia niektórych typów spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

Podstawową kwestią jaką petent powinien wiedzieć to to, że zanim przystąpi do odbycia e-wizyty musi najpierw dokonać elektronicznej rezerwacji danej wizyty.

Rezerwację petent ZUS przesyła do oddziału ZUS właściwego ze względu na swój adres zamieszkania.

Jeżeli rezerwacji dokonuje przedsiębiorca (wspólnik spółki osobowej), wówczas przekazuje daną rezerwację do oddziału ZUS właściwego także ze względu na swój adres zamieszkania (w przypadku spółek i innych podmiotów ze względu na adres siedziby firmy).

Każda ubezpieczona osoba fizyczna, przedsiębiorca lub podmiot będący płatnikiem składek ZUS ma możliwość sprawdzenia właściwego oddziału ZUS logując się do swojego konta
w platformie PUE ZUS i klikając po lewej stronie (zakładka panel płatnika) przycisk należne składki ZUS. Link do platformy PUE ZUS poniżej:

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Jak zarezerwować elektroniczną wizytę w ZUS

Elektroniczną wizytę w ZUS należy zarezerwować pod poniższym linkiem:

https://e-wizyta.zus.pl/

E-wizytę w ZUS można zrealizować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:30.

Rodzaje spraw załatwianych w e-wizycie dotyczą następujących sekcji:

  1. Firmy i pracownicy,
  2. Zasiłki,
  3. Emerytury i renty.

Po wybraniu jednej z powyższych sekcji petent wpisuje kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania (siedziby firmy w przypadku spółek i innych podmiotów będących płatnikami składek).

Następnie na ekranie pokaże się kalendarz umożliwiający wybór dogodnego terminu odbycia elektronicznej wizyty.

Po wybraniu określonego dnia i określonej godziny e-wizyty petent podaje poniższe dane:

  1. Imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy,
  2. Numer telefonu oraz adres e-mail,
  3. Zaznaczenie lub nie, że podczas wizyty będzie obecny opiekun prawny osoby ubezpieczonej.

Po wpisaniu danych i zaznaczeniu oświadczeń pozostaje kliknąć guzik -> potwierdzam rezerwację. Po tej czynności na adres e-mail przyjdzie potwierdzenie rezerwacji elektronicznej wizyty w ZUS wraz z określeniem daty i godziny spotkania.

Godzinę przed terminem e-wizyty petent otrzyma na podany mail specjalny link, w który kliknie w celu połączenia się z konsultantem ZUS.

Przed połączeniem warto przygotować dokument taki jak dowód osobisty czy identyfikator firmy – NIP.

Pełnomocnictwo do reprezentowania spraw ZUS ubezpieczonego, płatnika składek przez osobę trzecią

Warto podkreślić, że gdy do ZUS zostało przekazane stosowane pełnomocnictwo do reprezentowania spraw ubezpieczonego (lub płatnika składek) w ZUS przez osobę trzecią, wówczas pełnomocnik ten może uczestniczyć w e-wizycie zamiast ubezpieczonego lub płatnika składek ZUS.

Opiekun prawny

Ubezpieczeni, płatnicy składek wymagający uczestnictwa w e-wizycie opiekunka prawnego, mogą zaznaczyć opcję (po wybraniu daty e-wizyty) umożliwiającą udział tej dodatkowej osoby.

W tym wypadku należy podać dodatkowo jeszcze imię i nazwisko opiekuna.

Elektroniczna wizyta w ZUS nie umożliwia zmiany danych identyfikacyjnych

Osoba ubezpieczona, płatnik składek ZUS, pełnomocnik podczas odbywania elektronicznej wizyty w ZUS nie ma niestety możliwości przeprowadzenia poniżej wymienionych czynności:

  1. Potwierdzenia profilu zaufanego,
  2. Zmiany danych adresowych,
  3. Zmiany danych identyfikacyjnych,
  4. Zmiany konta bankowego.

Anulacja elektronicznej wizyty w ZUS

Niezwykle ważną kwestią w zakresie rezerwacji e-wizyt jest to, że dokonaną rezerwację można jeszcze anulować.

Po potwierdzeniu rezerwacji na podany adres e-mailowy przyjdzie wiadomość, o potwierdzonej rezerwacji z datą i godziną e-wizyty w ZUS. W tej wiadomości występuje także specjalny przycisk umożliwiający dokonania w każdej chwili (do terminu potwierdzonej e-wizyty) anulowania zarezerwowanej już e-wizyty w ZUS.

Opublikowano: 2020-12-01