Ulga Mały ZUS plus w trakcie roku

Opublikowano: 2022-08-19

Ulga Mały ZUS Plus to niższe miesięczne składki ZUS dla przedsiębiorców. Często zdarza się, że prawo do tej ulgi przedsiębiorca nabywa w trakcie roku kalendarzowego.

O czym wówczas powinien pamiętać?

Czym jest ulga Mały ZUS Plus

Ulga Mały ZUS Plus umożliwia płatnikom składek – osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą opłacanie składek ZUS w mniejszej wysokości. Wszystko jednak zależy od tego jak duży przychód i dochód osiągnął przedsiębiorca w zeszłym roku.

Niższe składki ZUS dotyczą tylko składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej.

Ulga Mały ZUS Plus nie dotyczy składki zdrowotnej. Ponadto przedsiębiorca w czasie obowiązywania ulgi nie będzie zobowiązany do opłacania Funduszu Pracy.

Warunki uzyskania ulgi Mały ZUS Plus

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus wtedy kiedy spełni wszystkie poniższe warunki:

  1. podatnik – beneficjent ulgi jest osobą fizyczną wpisaną jako przedsiębiorca do rejestru CEIDG czyli osoba fizyczna prowadząca działalność, wspólnik spółki cywilnej (należy zaznaczyć, iż wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, z o.o., akcyjnej nie ma możliwości skorzystania z owej ulgi,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez minimum 60 dni lub dłużej (podleganie pod ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności przez minimum 60 dni w ubiegłym roku kalendarzowym),
  3. uzyskanie w ubiegłym roku przychodu nieprzekraczającego 120.000zł w skali roku (jeżeli przedsiębiorca uzyska przychód za krótszy okres niż rok wówczas powyższy limit musi ustalić w proporcji do faktycznej liczby dni prowadzenia działalności w ubiegłym roku kalendarzowym),
  4. niekorzystanie z karty podatkowej oraz ze zwolnienia z podatku VAT przez cały ubiegły rok kalendarzowy,
  5. brak prawa do 24-miesięcznego ZUS preferencyjnego (w okresie, w którym przedsiębiorca posiada prawo do 24-miesięcy ZUS preferencyjnego nie może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, może z niej skorzystać najwcześniej po tym okresie).

Firma postała w 2022r. nie skorzysta z ulgi Mały ZUS plus.

Kwota obniżonych składek ZUS w ramach ulgi obowiązuje od dnia podlegania pod ulgę do końca danego roku kalendarzowego.

W kolejnym roku przedsiębiorca musi zbadać czy ponownie spełnia warunki skorzystania z ulgi w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż na rejestrację do ulgi Mały ZUS Plus jest tylko 7 dni.

ISTOTNE:

Najniższa miesięczna kwota składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus jest taka sama jak miesięczne kwota składek ZUS preferencyjnego.

ISTOTNE:

Termin zapłaty składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus to 20 dzień następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym (czyli według zasad ogólnych).

ISTOTNE:

Po uldze na start podatnik może skorzystać z ZUS preferencyjnego albo przejść od razu na pełny ZUS. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus bezpośrednio po uldze na start.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca może skrócić okres trwania ulgi.

ISTOTNE:

Zawieszenie działalności nie przerywa biegu trwania ulgi ZUS Mały ZUS Plus.

Określenie kwoty przychodu w zależności od formy opodatkowania

Jednym z warunków ulgi Mały ZUS plus jest nieprzekroczenie rocznego przychodu za ubiegły rok w kwocie 120.000zł. Kwotę przychodu ubiegłorocznego na potrzeby porównania do limitu ustala się w zależności od stosownej przez podatnika formy opodatkowania działalności.

W przypadku karty podatkowej i podatku liniowego przychód netto z działalności przyrównuje się do ww. limitu.

Przy ryczałcie podatnik bierze podobnie jak wcześniej pod uwagę przychody netto z prowadzonej działalności.

Jeżeli podatnik stosuje kartę podatkową, wówczas bierze pod uwagę przychody netto określone za pomocą ewidencji VAT.

Przykład 1

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 16 listopada 2021r. Czy podatnik może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Podatnik nie może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus, z uwagi na prowadzenie działalności krócej aniżeli 60 dni. Ponadto jeżeli podatnik ma prawo do 24-miesięcznego okresu ZUS preferencyjnego, wówczas przez ten cały okres nie będzie miał prawa do ulgi Mały ZUS Plus.

Przykład 2

Podatnik prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki z o.o. od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2021r. Od 1 czerwca otworzył jednoosobową działalność gospodarczą. Czy w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Z uwagi na to, iż w poprzednim roku kalendarzowym podatnik podlegał także pod inny tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ramach prowadzonej działalności to nie będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus.

Przykład 3

Podatnik otworzył działalność 2 czerwca 2020r. działalność gospodarczą. Wykorzystał 6-cio miesięczną ulgę na start oraz korzysta jeszcze aktualnie z 24 miesięcy okresu ZUS preferencyjnego. Z jednej ulgi na start przeszedł od razu na ulgę 24 miesięcy ZUS preferencyjnego. Od kiedy podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

W analizowanym przypadku, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus najwcześniej od 1 stycznia 2023r.

Przykład 4

Podatnik prowadził działalność gospodarczą od 2 stycznia 2019r. a od 1 sierpnia 2021r. do 31 marca 2022 dokonał jej zawieszenia. Czy po odwieszeniu działalności będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Jeżeli podatnik spełni wszystkie powyższe warunki, wówczas od 1 kwietnia 2022r. będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus.