Leasing zwrotny samochodów osobowych w PIT i w VAT

Leasing zwrotny stanowi jedną z form dysponowania środkami pieniężnymi ze sprzedaży składnika majątku z jednoczesną możliwością użytkowania danego składnika majątku w postaci leasingu. W Polsce najbardziej popularną odmianą leasingu jest leasing operacyjny. Niemniej spora ilość firm decyduje się na leasing zwrotny.

Leasing operacyjny pozwala wziąć w użytkowanie składnik majątku bez konieczności dysponowania większą ilością środków pieniężnych. Leasing zwrotny oprócz zalet leasingu operacyjnego pozwala dodatkowo zachować wartość leasingowanego składnika majątku.

Co umożliwia podatnikom zawarcie umowy leasingu zwrotnego samochodu osobowego?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą stoją niejednokrotnie przed dylematem czy mogą sobie od razu pozwolić na zawarcie umowy leasingu operacyjnego, finansowego czy może potrzebują środków pieniężnych na inne wydatki (inwestycje).

W przypadku leasingu operacyjnego podatnik może wziąć składnik majątku (samochód osobowy) w użytkowanie na czas wynoszący przynajmniej 40% okresu jego amortyzacji. Następnie wnosi określoną (umowną) kwotę wkładu początkowego a potem opłaca miesięczne raty. Na końcu zaś decyduje się bądź nie na wykupienie tegoż pojazdu.

Biorąc pod uwagę leasing finansowy podatnik otrzymuje na wstępie fakturę na pełną wartość pojazdu z czego zobowiązany jest zapłacić podatek VAT w całości. Na wartość netto pojazdu wystawiane są co miesięczne noty a leasingobiorca w odróżnieniu od leasingu operacyjnego ma możliwość dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Okres trwania umowy leasingu finansowego do 12 miesięcy.

Natomiast, gdy podatnik zdecyduje się na leasing zwrotny to w praktyce występują na ogół dwie poprzedzające zawarcie umowy leasingu sytuacje gospodarcze:

 1. Podatnik nabywa samochodów osobowy,
 2. Podatnik już posiada samochód osobowy.

Następnie podatnik już dysponujący samochodem osobowym sprzedaje go dla firmy leasingowej i zarazem zawiera z nią umowę leasingu operacyjnego lub finansowego.

Skutek tej operacji to uzyskanie kapitału ze sprzedaży, możliwość jego swobodnym dysponowaniem jak i użytkowanie na podstawie zawartej umowy leasingu zbytego samochodu osobowego, opłacając miesięczne raty z tego tytułu.

Uwaga na limity kosztów w leasingu zwrotnym

W tym miejscu należałoby podkreślić, iż użytkowanie samochodu w ramach leasingu zwrotnego obejmują limity kosztowe, które zaczęły obowiązywać już w 2019r. Oznacza to, iż kosztem firmy z tytułu użytkowania samochodu osobowego w leasingu zwrotnym operacyjnym będzie:

 1. Wyłącznie kapitałowa część raty leasingowej, która proporcjonalnie przypada do wartości samochodu osobowego nie większej aniżeli 150.000zł (bez odsetek) a dla samochodów elektrycznych do 225.000zł,
 2. 50% nieodliczonego podatku VAT z faktur leasingu i z faktur potwierdzających wydatki użytkowania samochodu osobowego, jeżeli podatnik używa go w firmie w sposób mieszany,
 3. 75% z sumy wartości netto i 50% nieodliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego przy użytku mieszanym albo 100% z sumy wartości netto w koszty firmy przy użytku wyłącznie firmowym,
 4. OC samochodu osobowego w pełnej wysokości natomiast AC w kwocie przypadającej proporcjonalnie do wartości 150.000zł w stosunku do wartości samochodu określonego na polisie.

Niektóre firmy leasingowe wliczają do raty leasingowej w odniesieniu do nielicznych leasingowanych samochodów osobowych koszty serwisu tych pojazdów. Jeżeli więc w racie są wliczone te koszty, to podatnik może tą część ująć w wydatkach firmy, ale do 75% ich wartości.

Jeżeli mowa jest o leasingu zwrotnym finansowym, to koszt firmy z tytułu użytkowania samochodu osobowego będzie stanowić:

 1. Wyłącznie część odsetkowa raty leasingowej,
 2. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej danego samochodu osobowego do wartości 150.000zł (bez odsetek) a dla samochodów elektrycznych do 225.000zł,
 3. 75% z sumy wartości netto i 50% nieodliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego,
 4. 75% z sumy wartości netto i 50% nieodliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego przy użytku mieszanym albo 100% z sumy wartości netto w koszty firmy przy użytku wyłącznie firmowym,
 5. OC samochodu osobowego w pełnej wysokości natomiast AC w kwocie przypadającej proporcjonalnie do wartości 150.000zł w stosunku do wartości samochodu określonego na polisie.

Limity przy odliczeniu podatku VAT od użytkowania samochodu osobowego w leasingu zwrotnym

Odliczenie podatku VAT w przypadku leasingu zwrotnego podlega takim samym regułom jak w przypadku leasingu operacyjnego czy finansowego.

Jeżeli podatnik sprzedał samochodów osobowy firmie leasingowej a następnie rozpoczął jego leasing zwrotny finansowy albo operacyjny to będzie miał możliwość odliczenia 50% podatku VAT z:

 1. Faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego w firmie,
 2. Faktur dotyczących rat i opłat leasingowych

– jeżeli dany samochód osobowy jest użytkowany w firmie w sposób mieszany a więc podatnik nie zgłosił go do urzędu skarbowego, jako samochód używany wyłącznie na cele firmowe.

Jeżeli natomiast podatnik zgłosi samochód osobowy używany w ramach leasingu zwrotnego czy to operacyjnego czy finansowego za pomocą formularza VAT-26 do urzędu skarbowego oraz zaprowadzi ewidencję kilometrów VAT i ustanowi zasady użytkowania wykluczające prywatne dysponowanie danym samochodem, wówczas będzie miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT od ww. faktur dotyczących leasingowanego samochodu.

Zgłoszenia takiego podatnik winien dokonać jeszcze przed:

 • chęcią skorzystania z pełnego odliczenia VAT od faktur za eksploatację i leasing zwrotny samochodu osobowego,
 • rezygnacją pełnego odliczenia VAT od faktur za eksploatację i leasing zwrotny samochodu osobowego,
 • zmianą przeznaczenia samochodu osobowego.

Końcowo należałoby wspomnieć o art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, który wskazuje, iż ewidencję kilometrów VAT podatnik nie musi prowadzić, jeżeli pojazd samochody przeznaczony jest do:

 • dalszej odsprzedaży,
 • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

Co za tym idzie podatnik może odliczyć 100% podatku VAT w powyższych sytuacjach jednakże każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. Organ podatkowy może, bowiem zakwestionować pełne odliczenie VAT od faktur leasingu i kosztów eksploatacyjnych właśnie w przypadku odsprzedaży samochodu osobowego w ramach leasingu zwrotnego z uwagi na to, iż przedmiotem działalności firmy nie jest sprzedaż lub wynajem samochodów osobowych.

Zatem w przypadku, gdy tego typu odsprzedaż występuje incydentalnie to organy skarbowe mogą zakwestionować pełne odliczenia podatku VAT, jeżeli podatnik dokona tego w swoich rejestrach VAT.

Opublikowano: 2020-03-27