Sprzedaż dokonywana przez operatorów interfejsów elektronicznych na przykładach.

Opublikowano: 2021-12-03

Wprowadzenie szczególnych procedur rozliczania podatku VAT od sprzedaży towarów konsumentom w UE, czyli VAT OSS oraz VAT IOSS nastąpiło równocześnie z określeniem podmiotu operatora interfejsu elektronicznego.

Nowy typ prawnie fikcyjnego dostawcy towarów ma za zadanie odciążyć niektórych sprzedawców w zakresie poboru podatku VAT a także umożliwić końcowym odbiorcom w Unii Europejskiej pełną informację o cenie wraz z kwotą podatku VAT do zapłaty już w momencie składania zamówienia.

Kim jest operator interfejsu elektronicznego?

Operator interfejsu elektronicznego zwany dalej operatorem to podatnik pośredniczący w transakcji sprzedaży pomiędzy właściwym dostawcą towarów a odbiorcą w UE. Operator występuje pod postacią podatnika będącego właścicielem elektronicznej platformy sprzedażowej, sklepu internetowego, platformy magazynowo – logistycznej, portalu aukcyjnego i wielu innych podobnych portali.

W jakich transakcjach uczestniczy operator interfejsu elektronicznego?

Operator uznany jest za prawnie fikcyjnego dostawcę towarów (na potrzeby transakcji sprzedaży) zostaje uznany jakby nabył od właściwego sprzedawcy towar i sprzedał go odbiorcy w UE jeżeli pośredniczy/ułatwia:

 1. Transakcję dostawy towarów w ramach WSTO o różnej wartości (wprowadzonych do obiegu w UE) dokonywanej przez sprzedawcę mającego siedzibę w państwie trzecim dla konsumenta lub innej osoby niebędącej podatnikiem mieszkającej na terytorium UE,
 2. Transakcję dostawy towarów na terytorium UE (wprowadzonych już do obiegu w UE) o różnej wartości dokonywanej przez sprzedawcę mającego siedzibę w państwie trzecim dla konsumenta lub innej osoby niebędącej podatnikiem mieszkającej na terytorium UE (dostawa krajowa),
 3. Transakcję SOTI – sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich na terytorium UE, jeżeli wartość tych towarów (w przesyłkach) nie jest większa niż 150 EUR (sprzedawca może mieć siedzibę w UE jak i poza UE),

Operator uznany jest za prawnie fikcyjnego dostawcę towarów (za podmiot ułatwiający dostawę towarów) będzie zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku VAT od powyższych transakcji w których bierze bezpośredni lub pośredni udział (poprzez portal handlowy).

W jakich okolicznościach operator interfejsu elektronicznego nie będzie uznany za dostawcę towarów?

Operator nie zostanie uznany za podmiot ułatwiający dostawę towarów, jeżeli:

 1. Towary już wprowadzone do obiegu w UE są dostarczane do odbiorców w UE a sprzedawca (nie chodzi o operatora a o właściwego sprzedawcę) posiada siedzibę na terytorium UE,
 2. Wartość importowanych do Unii Europejskie towarów w ramach transakcji SOTI przekracza 150 EUR,

ISTOTNE:

Operator nie będzie prawnie uznany jako prawnie fikcyjny dostawca towarów (podmiot ułatwiający dostawę towarów) w przypadku, gdy nie bierze pośredniego lub bezpośredniego udziału w:

 • obsłudze zamawiania towaru przez nabywcę,
 • obsłudze potwierdzenia obciążenia nabywcy płatnością za zakupiony przez niego towar,
 • określeniu jakichkolwiek warunków mających dotyczyć danej dostawy towarów.

Przykład 1

Sprzedawca z siedzibą firmy w Polsce sprzedaje koszule konsumentom w Polsce (do wartości 150 EUR). Sprzedaż odbywa się za pomocą platformy sprzedażowej a towar jest wysyłany z USA do Polski (import odbywa się w Niemczech a następnie towar trafia do klienta z Polski). Operator nie jest zarejestrowany do procedury importu VAT IOSS, a więc rozliczenie w VAT importu odbywa się według procedury standardowej. Dana transakcja od strony operatora wygląda w poniższy sposób:

 1. Sprzedaż towarów przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz operatora,
 2. SOTI – wysyłka towarów następuje z USA do jednego z państwa członkowskich UE.

Miejsce opodatkowania to USA, czyli miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcie wysyłki, a więc dostawa nr 1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT natomiast druga dostawa będzie opodatkowana w państwie UE przeznaczenia importu. (Operator nie jest zarejestrowany do procedury importu VAT IOSS).

Przykład 2

Operator z siedzibą firmy w Polsce współpracuje z dostawcą Towarów z Rosji. Dostawca ten sprzedaje towary do konsumentów z UE przy pomocy platformy sprzedażowej prowadzonej przez operatora z Polski. Towar jest wysyłany z magazynu zlokalizowanego na Słowacji. operatorem, który udostępnia mu platformę sprzedażową dla klientów z Czech. Operator występuje tutaj w roli podmiotu ułatwiającego dostawę towarów od sprzedawcy z Rosji do konsumentów z całego obszaru UE.

Dana transakcja od strony operatora będzie rozdzielona na:

 1. Zakup towarów przez operatora z Polski od firmy (dostawcy towarów) z Rosji, opodatkowanie VAT nastąpi według miejsca położenia magazynu, a więc na Słowacji
 2. WSTO – wysyłka towarów z jednego państwa członkowskiego do konsumentów z innego państwa członkowskiego (rozliczenie VAT w zależności od rejestracji operatora do procedury VAT OSS lub nie, odpowiedź poniżej).

Operator może zarejestrować się do unijnej procedury VAT OSS, wtedy VAT od powyższej transakcji rozliczy za pomocą administracji skarbowej w Polsce według stawek właściwych ze względu na kraj UE dostarczenia towarów.

Bez rejestracji do unijnej procedury VAT OSS operator będzie musiał zarejestrować się do VAT w każdym państwie UE do którego będą wysyłane dane towary.

Przykład 3

Konsument z UE zamawia towar, który oferowany jest przez operatora nr 1 na jego portalu sprzedażowym. Jednak, gdy chciał kupić ten towar został przekierowany na portal sprzedażowy operatora nr 2 na którym faktycznie dokonał zakupu danego towaru.

Mimo, iż konsument z UE korzystał z obu platform to operatorem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT (uznanego za podmiot ułatwiający dostawę towarów) będzie operator nr 2 z uwagi na to, że operator nr 1 w żaden sposób nie uczestniczył w danej transakcji (bezpośrednio lub pośrednio) a jednie przekierował klienta do operatora nr 2.