SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych na przykładach

Opublikowano: 2021-12-30

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich to nowo zdefiniowany termin w unijnych Dyrektywach, ale i w ustawie o VAT. Pociąga to za sobą obowiązek rozpoznania czy dana transakcja stanowi sprzedaż na odległość towarów importowanych. Jak tego dokonać? W poniższej publikacji przedstawiono szereg przykładów wspomagających identyfikację SOTI.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich (zwana dalej SOTI) dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów a dodatkowo:

  1. Towary muszą być transportowane albo wysyłane przez dostawcę albo na jego rzecz (dostawca uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w dostawie towarów),
  2. Dostawa towarów odbywa się z państwa trzeciego lub z terytorium trzeciego na terytorium UE (do nabywcy w kraju UE),
  3. Towary nie są nowymi środkami transportu,
  4. Towary nie są dostarczane po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub przez inną osobę w jego imieniu,
  5. Odbiorcą towarów są podatnicy VAT, osoby prawne niebędące podatnikami VAT oraz konsumenci.

Powyższe warunki muszą zaistnieć łącznie, aby można było mówić o SOTI.

Przykład 1

Podatnik prowadzi sklep artykułów toaletowych w Norwegii. Sprzedaje za jego pośrednictwem różnego rodzaju chemię toaletową zarówno na terenie kraju (w Norwegii) jak i do konsumentów w UE. Podatnik wynajmuje również magazyn we Włoszech, gdzie znajdują się niektóre jego towary. W przypadku sprzedaży z Norwegii towary są wysyłane raz z Norwegii a raz z Magazynu we Włoszech.

SOTI wystąpi jedynie, gdy artykuły medyczne będą wysyłane lub transportowane z Norwegii, czyli z terytorium poza UE na terytorium UE. Natomiast gdy będą one wysyłane z magazynu znajdującego się we Włoszech SOTI nie wystąpi.

Przykład 2

Podatnik prowadzi sklep ze starymi zegarami w Szwajcarii. Sprzedaje je na terenie kraju jak i do konsumentów w UE. Towary znajdują się na terytorium Szwajcarii. Sprzedaż i dostawa zegarów następują poprzez wysyłkę ze Szwajcarii na terytorium jednego z krajów UE. Wysyłką na zlecenie podatnika – sprzedawcy zajmuje się wynajęta przez niego agencja celna.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 3

Podatnik prowadzi sklep artykułów samochodowych w Norwegii. Towary znajdują się na terytorium Norwegii. W przypadku sprzedaży zostają importowane do jednego z państw UE a obsługą odprawy celnej zajmuje się wynajęta przez podatnika agencja celna. Następnie towary trafiają do kraju UE konsumenta. Transportem zajmuje się firma spedycyjna.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 4

Podatnik prowadzi sklep internetowy w Chinach. Sprzedaje za jego pośrednictwem odzież o różnej wartości do konsumentów w UE. Towary znajdują się na terytorium Chin. W przypadku sprzedaży zostają importowane do jednego z państw UE a następnie trafiają do kraju UE konsumenta. Wysyłki dokonuje dostawca.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 5

Podatnik prowadzi działalność w Polsce. Za pośrednictwem platformy handlowej sprzedaje odzież dla osób starszych z USA. Odzież zostaje wysłana przez dostawcę z USA bezpośrednio do odbiorcy w UE. Polski podatnik nie nabywa odzieży we własnym imieniu i nie dokonuje importu tych towarów w Polsce.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 6

Podatnik prowadzi działalność w Polsce. Za pośrednictwem platformy handlowej sprzedaje drobne artykuły gospodarstwa domowego pochodzące i wysyłane z Rosji. Odzież zostaje wysłana przez dostawcę z Rosji do Polski. Polski podatnik dokonuje importu a następnie sprzedaje je odbiorcom w Polsce lub w UE.

Dany kształt transakcji nie będzie kwalifikował ją jako transakcję SOTI.