Odliczenie podatku VAT a korekta WNT oraz importu usług – nowe uproszczenia i ujednolicenie niektórych zasad odliczania podatku VAT

Opublikowano: 2022-01-28

Pakiet zmian podatkowych SLIM VAT 2 wprowadził z dniem 1 października 2021r. wiele modyfikacji i uproszczeń w zakresie rozliczania podatku VAT.

Jedną z nich jest odliczenie podatku VAT z tytułu transakcji WNT oraz importu usług. Odliczenie to zawsze sprawiało podatnikom wiele problemów. Jak zatem w praktyce wygląda zmiana tego zagadnienia?

3 miesiące na odliczenie podatku VAT przy zakupie WNT

Polski, czynny podatnik VAT może odliczyć podatek VAT od faktury zakupu dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) wystawionej przez firmę posiadającą siedzibę w jednym z państw UE w miesiącu – w dacie wystawienia tej faktury (czyli w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w WNT u sprzedawcy).

Niestety, aby było to możliwe polski podatnik musi otrzymać daną fakturę WNT w ciągu 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury.

Ponadto musi ująć w JPK_V7 daną fakturę WNT także w ciągu 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury.

Tak było do momentu wejścia w życie pakietu zmian SLIM VAT 2. Jedną z wprowadzonych zmian podatkowych jest zlikwidowanie wymogu okresu 3 miesięcy wpływającego na realizację prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu WNT.

ISTOTNE:

Polski podatnik dokonujący WNT może mógł odliczyć podatek VAT w miesiącu rozliczenia tej faktury (w miesiącu ujęcia podatku VAT należnego w rejestrze sprzedaży VAT) także gdy dostanie ją po upływie 3 miesięcy. Jednak po upływie 3 miesięcy będzie mógł to zrobić za pomocą korekty (jednak już nie na bieżąco jak to miało wcześniej miejsce).

Odliczenie podatku VAT przy WNT i imporcie usług za pomocą korekty

Kolejna nowość, którą aktualnie może już stosować podatnik to rozwiązanie odliczenia podatku VAT za pomocą korekty pliku JPK_V7.

Zdarza się nieraz, że polski czynny podatnik VAT otrzymuje fakturę zakupu WNT lub usług z zagranicy z opóźnieniem tzn. powyżej 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu:

  1. wystawienia faktury (WNT) albo
  2. wykonania przez sprzedawcę usługi (import usług).

W takiej sytuacji w pakiecie SLIM VAT 2 przewidziano nowe rozwiązanie.

Polski podatnik – nabywca będzie mógł odliczyć podatek VAT w miesiącu wystawienia faktury w przypadku WNT albo wykonania przez zagranicznego sprzedawcę usługi na rzecz polskiego podatnika (import usług) albo w trzech kolejnych miesiącach rozliczeniowych (lub w dwóch kolejnych kwartałach dla podatników stosujących kwartalne rozliczenie) jeżeli tego odliczenia podatku VAT jeszcze nie dokonał (w okresie 3 miesięcy).

Odliczenia podatku VAT w tej sytuacji polski podatnik nabywca dokona za pomocą korekty pliku JPK_V7 zarówno w części deklaracyjnej jak i w ewidencyjnej najpóźniej przed upłynięciem okresu 5 lat licząc od 1 stycznia roku, w którym miał miejsce zakup WNT lub import usług (przed upłynięciem okresu przedawnienia podatkowego).

Faktura korygująca in minus dotycząca WNT lub importu usług a ujęcie w pliku JPK_V7

Pakiet SLIM VAT 2 objął swoim zasięgiem także i przypadki ujęcia faktury korygującej in minus w przypadkach dokonania nabycia przez czynnego polskiego podatnika VAT:

  1. WNT – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  2. Importu usług – zakupu usług od firmy posiadającej siedzibę w UE poza Polską.

Ujęcie faktury korygującej dotyczącej WNT lub importu usług uwzględniając rozliczenie od 1 października 2021r. zaprezentowano w poniższej tabeli. Należy pamiętać, że zmiana dotyczy ujęcia faktury korygującej in minus WNT lub importu usług po stronie kupującego, a więc polskiego czynnego podatnika VAT będącego nabywcą towarów lub usług zza granicy (ale z terytorium UE, poza Polską).

Faktura korygująca in minus w WNT lub w imporcie usług – SLIM VAT 2
1. Faktura dokumentująca WNT lub import usług z datą październikową 2021r.
2. Faktura korygująca WNT lub import usług otrzymana w listopadzie 2021r.
Przyczyna korekty istniała w momencie
wystawienia faktury pierwotnej
Przyczyna korekty wystąpiła w okresie
późniejszym
Rejestracja faktury korygującej – obniżenie
podatku VAT należnego i naliczonego w
miesiącu zaksięgowania w JPK_V7 faktury
pierwotnej, czyli w październiku 2021r.
Rejestracja faktury korygującej – obniżenie
podatku VAT należnego i naliczonego w
miesiącu wystąpienia przyczyny korekty,
czyli w listopadzie 2021r.