Rejestracja i terminy w procedurze importu VAT IOSS

Opublikowano: 2022-02-04

Procedura importu VAT IOSS znana także jako punkt kompleksowej obsługi importu ułatwia rozliczanie podatku VAT od niektórych transakcji sprzedaży importowanych towarów do UE.

Korzystanie z niej obliguje podatnika to wykonywania określonych obowiązków w ściśle przewidzianych terminach. Jakie to są terminy i czego dotyczą?

Jakich transakcji dotyczy procedura importu VAT IOSS

Procedura importu VAT IOSS (punkt kompleksowej obsługi importu) umożliwia rozliczanie podatku VAT przy pomocy administracji podatkowej jednego państwa UE dotyczącego sprzedaży importowanych z krajów trzecich towarów o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Najpierw ustalenie państwa identyfikacji

W pierwszej kolejności podatnik jest zobowiązany do ustalenia tzw. państwa identyfikacji. Państwo to jest jednym z krajów UE za pośrednictwem którego (tamtejszej administracji skarbowej – właściwego urzędu skarbowego) podatnik:

  1. dokona rejestracji do procedury VAT IOSS,
  2. złoży miesięczne deklaracje oraz korekty tych deklaracji rozliczające transakcje objęte procedurą VAT IOSS,
  3. zapłaci podatek rozliczony według procedury VAT IOSS.

Pomocna w tym wypadku może okazać się poniższa tabela.

Określenie państwa UE identyfikacji na potrzeby rejestracji do procedury VAT IOSS
Właściwe państwo identyfikacji UE Podatnik
Kraj UE siedziby firmy, a jeśli ona występuje
poza UE to kraj UE stałego miejsca
prowadzenia działalności
Podatnik z siedzibą firmy lub stałym
miejscem prowadzenia działalności UE
Podatnik ma obowiązek korzystania z pośrednika
posiadającego siedzibę działalności w jednym
z państw UE lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w jednym z państw UE
Podatnik z siedzibą firmy w kraju trzecim
(poza UE) z którym UE podpisała umowę
o wzajemnym rozliczaniu podatku VAT
Podatnik ma obowiązek korzystania z pośrednika
posiadającego siedzibę działalności w jednym
z państw UE lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w jednym z państw UE

To właśnie państwo UE pośrednika siedziby lub
stałego miejsca będzie państwem UE w którym
to pośrednik w imieniu podatnika dokona rejestracji
do VAT IOSS

Podatnik z siedzibą firmy poza UE

ISTOTNE:

Należy zaznaczyć, iż każda administracja podatkowa w każdym kraju UE posiada udostępniony elektroniczny system on-line służący do rejestracji i przesyłania oraz odbierania rozliczeń VAT według procedury VAT IOSS.

W przypadku Polski formularze rejestracyjne VII-R (zgłoszenie podatnika) oraz VII-RP (zgłoszenie pośrednika) jak i deklaracja rozliczeniowa VAT IOSS o symbolu VII-DO dostępne są pod poniższym linkiem:

LINK do dokumentów rejestracyjnych do procedury VAT IOSS

ISTOTNE:

W Polsce właściwym urzędem skarbowym do obsługi procedury VAT IOSS jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Naczelnik po wysłaniu przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego VII-R albo VII-RP odeśle komunikat o przyjęciu lub odmowie rejestracji do procedury VAT IOSS.

Od kiedy możliwość stosowania procedury VAT IOSS

Podatnik po dokonaniu rejestracji do procedury importu VAT IOSS musi zaczekać na nadanie przez administrację skarbową wybranego państwa UE (państwa identyfikacji) numeru identyfikacyjnego VAT. Dzień nadania tego numeru będzie dniem, od którego podatnik będzie już mógł korzystać z procedury importu VAT IOSS.

Deklaracja i ewidencja na potrzeby VAT IOSS

Podatnik korzystający z procedury importu VAT IOSS ma obowiązek prowadzenia miesięcznej ewidencji zawierającej tylko transakcje kwalifikujące się do objęcia tą procedurą.

Dane do wykazania w ewidencji określone zostały w art. 63c Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. dostępnego pod poniższym linkiem:

Rozporządzenie Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r.

ISTOTNE:

Ewidencję wraz z deklaracją oraz dokumentami potwierdzającymi transakcje objęte procedurą VAT IOSS należy przechować przez okres 10 lat.

ISTOTNE:

Poza ewidencją podatnik korzystający z procedury importu VAT IOSS będzie składać drogą elektroniczną wyłącznie miesięczną deklarację VII-DO (także zerową) za każdy miesiąc kalendarzowy.

Ewidencja i deklaracja dotycząca procedury importu VAT IOSS będzie zawierać wyłącznie transakcje sprzedaży towarów importowanych z krajów trzecich o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR dla konsumentów z UE (model B2C).

ISTOTNE:

Ostateczny termin złożenia miesięcznej deklaracji VII-DO to ostatni dzień miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym, czyli np. 30 kwiecień 2022r. za marzec 2022r. Nie ma znaczenia, iż 30 kwiecień to dzień wolny – termin składania deklaracji nie ulega w tym wypadku przesunięciu.

Obowiązek wystawiania faktur w procedurze importu VAT IOSS

Dla lepszego zobrazowania obowiązku wystawiania faktur przedstawiono niezbędne informacje w poniższej tabeli.

Obowiązek wystawiania faktur w procedurze importu VAT IOSS
Dostawca nie jest zobligowany do wystawiania faktur sprzedaży
Jeśli dostawca chce wystawić fakturę to obowiązują go uregulowania dotyczące wystawiania faktur właściwe dla państwa UE identyfikacji

Płatność podatku VAT w procedurze importu VAT IOSS

Zapłatę podatku VAT w procedurze importu VAT IOSS podatnik dokonuje w tym samym terminie co składanie deklaracji VII-DO a więc ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym (w przypadku płatności dzień wolny przesuwa termin płatności na pierwszy dzień roboczy).

Jeżeli państwem identyfikacji jest Polska, wówczas adresatem płatności jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Właściwe konto urzędu można sprawdzić pod poniższym linkiem:

Konto dla wpłat podatku rozliczonego według procedury importu VAT IOSS

W tytule płatności obligatoryjnie podatnik wpisuje tzw. numer UNR (PL/PLYYYYYYYYYY/Q4.2021) na który składa się:

  • kod państwa UE identyfikacji np. PL,
  • numer identyfikacyjny np. PL9999999999,
  • miesiąc i rok, za który składana byłe deklaracja VII-DO np. Q4.2021.

Bez podania tego numeru urząd skarbowy nie zdoła właściwie zidentyfikować otrzymanej wpłaty podatku.