Na czym polega nowa uproszczona procedura rozliczenia podatku VAT IOSS

Opublikowano: 2022-02-11

Z dniem 1 lipca 2021r. wszystkie przesyłki wysyłane lub transportowane na terytorium UE z państw trzecich podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Naliczenie podatku VAT od wysyłanych na obszar UE przesyłek następuje podczas odprawy celnej – dopuszczenia towarów do obrotu na terytorium UE.

Odbywa się to niezależnie od wartości przesyłek. Sprzedaż towarów z krajów trzecich na terytorium Wspólnoty UE wymaga stosowania w czasie ich importu stawek VAT właściwych dla towaru w kraju UE przeznaczenia (importu towaru). Rejestracja do VAT i rozliczenie VAT od tego typu sprzedaży w kilku krajach UE według procedury standardowej jest bardzo uciążliwa. Jest jednak pewne rozwiązanie w tej sytuacji. To procedura importu zwana VAT IOSS.

Czego dotyczy procedura VAT IOSS

Procedura VAT IOSS to procedura uproszczonego rozliczania podatku VAT dla towarów wysyłanych lub transportowanych z państw trzecich o wartości rzeczywistej do 150 EUR.

Sprzedawca nie ma obowiązku rejestracji do VAT w każdym kraju UE przeznaczenia towarów a tylko w jednym tzw. państwie identyfikacji (o tym poniżej).

Rejestracja do procedury VAT IOSS umożliwia:

 1. brak obowiązku rejestracji do VAT we wszystkich krajach UE do których wysyłane są towary z państw spoza UE,
 2. składanie jednej specjalnej miesięcznej deklaracji VAT zawierającej tylko transakcje sprzedaży do UE towarów o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR,
 3. dokonywanie płatności podatku VAT w państwie identyfikacji UE,
 4. możliwość skorzystania ze zwolnienia z cła w odniesieniu do towarów o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR

ISTOTNE:

Państwo członkowskie identyfikacji oznacza państwo UE w którym doszło do dokonania rejestracji do procedury VAT IOSS, czyli:

 • w przypadku sprzedawcy z siedzibą firmy w UE jest to państwo UE w którym sprzedawca posiada siedzibę,
 • w przypadku sprzedawcy z siedzibą firmy poza UE jest to wybrane przez sprzedawcę jedno państwo UE, tylko jeżeli UE podpisała z krajem trzecim gdzie siedzibę ma sprzedawca – umowę o wzajemnym rozliczaniu podatku VAT,
 • w przypadku pozostałych sprzedawców będzie to państwo UE siedziby firmy pośrednika (obowiązek wyznaczenia przez sprzedawcę z kraju trzeciego pośrednika z siedzibą w UE).
Zgłoszenia i deklaracje w procedurze VAT IOSS
Symbol deklaracji Opis
VII-R Zgłoszenie sprzedawcy do procedury VAT IOSS
VII-RP Zgłoszenie pośrednika do procedury VAT IOSS
VII-DO Miesięczna deklaracja do rozliczania transakcji objętych procedurą VAT IOSS

Jakich dokładnie transakcji dotyczy procedura VAT IOSS

Procedura VAT IOSS dotyczy dostawy towarów:

 1. wysyłanych lub transportowanych z krajów trzecich na terytorium UE w przesyłkach o rzeczywistej wartości poniżej 150 EUR, oraz
 2. wysyłanych lub transportowanych z państwa trzeciego na terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz (dostawca uczestnicy pośrednio lub bezpośrednio w transporcie towarów),
 3. nie będących wyrobami akcyzowymi.

ISTOTNE:

Rzeczywista wartość przesyłki to wartość wysyłanych towarów bez uwzględnienia:

 1. kosztów ubezpieczenia,
 2. kosztów transportu,
 3. podatku VAT,
 4. należności celnych i innych opłat i podatków jakie mogą nałożyć urzędy celne.

Należy podkreślić, iż koszty ubezpieczenia i transportu mogą jednak być zawarte w cenie, wówczas rzeczywista wartość przesyłki będzie o nie powiększona (brak możliwości wyodrębnienia).

Podatnicy uprawnieni do procedury VAT IOSS

Tylko część podatników będzie mogła dokonać rejestracji do uproszczonego rozliczania podatku VAT według procedury VAT IOSS. Pełny wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Podatnicy uprawnieni do rejestracji w zakresie korzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku VAT OSS
Podatnik uprawniony Typ transakcji
Sprzedawca z siedzibą firmy w UE Sprzedaż towarów wysyłanych z krajów trzecich dla osób fizycznych na terytorium UE
Operator IE z siedzibą firmy w UE Operator uznany za dostawcę towarów dokonuje fikcyjnej dostawy importowanych towarów z państw trzecich do klientów – osób fizycznych z terytorium UE
Sprzedawca z siedzibą firmy poza UE Sprzedaż towarów wysyłanych z krajów trzecich dla osób fizycznych na terytorium UE: bez pośrednika (występuje umowa UE z krajem trzecim o wzajemnym rozliczeniu VAT), z pośrednikiem posiadającym siedzibę firmy w UE
Operator IE z siedzibą firmy poza UE Sprzedaż towarów wysyłanych z krajów trzecich dla osób fizycznych na terytorium UE: bez pośrednika (występuje umowa UE z krajem trzecim o wzajemnym rozliczeniu VAT) z pośrednikiem posiadającym siedzibę firmy w UE