Problemy z zastosowaniem nowej kwoty wolnej od podatku

Opublikowano: 2022-04-15

Pośród szeregu aktualizacji przepisów podatkowych wchodzących w skład polskiego ładu znalazła się zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku.

Kwota ta obniża miesięczny podatek dochodowy do zapłaty maksymalnie o sumę 5.100 zł w skali roku. Jednak wraz ze zmianą jej wysokości i innymi zmianami polskiego ładu pojawiły się problemy z prawidłowym jej stosowaniem.

Kwota wolna od podatku jest jedna

Kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego wzrosła w 2022r. z 8.000zł do 30.000zł. Oznacza to, że dochód roczny do 30.000zł jest od stycznia 2022r. wolny od podatku dochodowego.

Przekładając kwotę dochodu na podatek dochodowy to kwota wolna od podatku to 5.100zł rocznie. Kwota ta zostaje odliczana w części lub w całości w trakcie roku podatkowego.

Podwyższenie kwoty wolnej dotyczy jednak tylko podatników, którzy osiągają dochody opodatkowane skalą podatkową czyli np. działalność gospodarcza na skali podatkowej, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, wynagrodzenia członków zarządu, inne.

ISTOTNE:

Co niezwykle ważne kwota wolna od podatku dochodowego jest pojedyncza. To znaczy, że dochód wolny od podatku 30.000 zł przypada na wszystkie źródła przychodu opodatkowane skalą podatkową jakie osiąga podatnik a nie oddzielnie na każde.

Etat i działalność gospodarcza

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na skali podatkowej i posiadający zatrudnienie na etacie musi trafnie zdecydować, które źródło przychodu będzie w pierwszej kolejności korzystało z kwoty wolnej od podatku. Dochody z działalności gospodarczej posiadają pierwszeństwo korzystania z kwoty wolnej od podatku.

Podatnik powinien stosować kwotę wolną (obniżającą miesięczny podatek dochodowy) obliczając zaliczkę na podatek dochodowy w działalności. Jeżeli pracodawca otrzymał od pracownika formularz PIT-2 i odlicza kwotę wolną od wynagrodzenia z umowy o pracę, to przedsiębiorca na etacie powinien wycofać dane oświadczenie.

ISTOTNE:

Omyłkowe odliczanie kwoty wolnej jednocześnie od dochodu z działalności i wynagrodzenia z umowy o pracę (przekroczenie kwoty wolnej) może doprowadzić do konieczności dopłaty przez przedsiębiorcę części podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Działalność gospodarcza i umowa cywilnoprawna

Na aktualnym etapie legislacyjnym nie wprowadzono możliwości korzystania z kwoty wolnej w ciągu roku w przypadku, kiedy podatnik posiada zawarte umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło).

W tym przypadku przedsiębiorca jest zobligowany w pierwszej kolejności zastosować kwotę wolną przy obliczaniu w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy z działalności. Oczywiście po zakończeniu roku (w zeznaniu rocznym) w odniesieniu do dochodów z umów cywilnoprawnych podatnik będzie miał możliwość skorzystania z kwoty wolnej ale tylko jeżeli jej część pozostała nieodliczona w trakcie roku od dochodu z działalności.

ISTOTNE:

Zatem, gdy przedsiębiorca nie odliczy pełnej kwoty wolnej w ciągu roku od dochodu z działalności, będzie miał możliwość pozostałą jej część odliczyć od dochodów z umów cywilnoprawnych ale dopiero w zeznaniu rocznym.

Warto dodatkowo odnotować, iż trwają prace nad stworzeniem specjalnej ulgi (na wzór ulgi dla klasy średniej) dla umów cywilnoprawnych do wykorzystania w trakcie roku.

Działalność gospodarcza i emerytura

Problem z zastosowaniem kwoty wolnej mają również podatnicy którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie otrzymują świadczenie emerytalne.

Jak już wyżej wspomniano priorytet w zastosowaniu kwoty wolnej od podatku posiada dochód z działalności gospodarczej.

Należy jednak podkreślić, iż emeryt uzyskując comiesięczną emeryturę powinien być świadomy, iż organ emerytalno-rentowy automatycznie nalicza co miesiąc proporcjonalnie przypadającą (i możliwą do odliczenia) kwotę wolną od podatku z wypłacanej emerytury.

ISTOTNE:

Dla uniknięcia problemów zdublowania odliczenia kwoty wolnej czyli aby emeryt miał pewność ile odlicza kwoty wolnej od działalności gospodarczej i jednocześnie nie odlicza od emerytury – powinien do organu emerytalno-rentowego przedłożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek ten powinien zawierać prośbę aby w czasie comiesięcznego obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy organ emerytalno-rentowy nie zmniejszał podatku o proporcjonalnie przypadającą kwotę wolną.