Kluczowe zwolnienia z kasy rejestrującej zachowanew 2022 roku

Opublikowano: 2022-04-08

W roku 2022 prawodawca dokonał niewielkich zmian odnośnie zwolnień z obowiązku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących.

Należy przypomnieć, iż sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej dotyczy tylko klientów którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie dotyczy więc sprzedaży dokonywanej na rzecz firm.

Limit został zachowany

Istotnym elementem zwolnienia z obowiązku sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jest limit 20.000zł. Limit dotyczy tylko sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Został on zachowany w odniesieniu do wszystkich przypadków tzn.:

 1. dla rozpoczynających działalność stanowi podstawę do obliczenia proporcjonalnej wielkości limitu w stosunku do okresu prowadzenia działalności,
 2. dla podatników, którzy prowadzą już działalność i przekroczą tenże limit w poprzednim roku podatkowym,
 3. dla pozostałych przypadków.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych przez firmy budowlane

W § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących prawodawca nadal nie zawarł usług budowlanych jako obligujących podatnika do natychmiastowego nabycia kasy fiskalnej.

ISTOTNE:

Firmy świadczące usługi budowlane mogą nadal korzystać z dwóch typów zwolnień:

 • do limitu 20.000zł,
 • ze względu na płatność przelewem

Utrzymanie zwolnienia z kas rejestrujących ze względu na przelew środków

Niezwykle ważną kwestią dla podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej jest utrzymanie dwóch kluczowych zwolnień zaprezentowanych w tabeli.

Warunki zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na płatność
Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u
z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Utrzymanie zwolnienia z kas rejestrujących ze względu na stosowanie automatycznego systemu obsługi płatności

Prawodawca zdecydował utrzymać zwolnienie z kasy rejestrującej dla dostaw towarów za pomocą urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

Ponadto przynajmniej do końca 2023r. ze zwolnienia z kasy rejestrującej będą mogli skorzystać także podatnicy którzy świadczą usługi za pomocą urządzeń m.in. wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które przyjmują należność (banknotach pieniężnych, kartą płatniczą) za usługę w systemie bezobsługowym.

Najem prywatny ze zwolnieniem

Co niezwykle ważne ze zwolnienia z kasy rejestrującej będą mogli nadal korzystać podatnicy oferujący najem prywatny a dokładnie:

 1. wynajem nieruchomości,
 2. usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

ISTOTNE:

Powyższe zwolnienie będzie obowiązywać jeżeli za świadczone usługi wynajmu lub zarządzania nieruchomościami:

 • została wystawiona faktura lub
 • wynajmujący (albo świadczący usługi zarządzania) otrzyma za te usługi zapłatę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

WSTO z pewnym wyjątkiem

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) została zwolniona z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Jednak należy pamiętać o jednej kwestii.

ISTOTNE:

Jeżeli wartość wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość do osób fizycznych nie prowadzących działalności (kwalifikowanej do WSTO) przekroczy 10.000 euro wówczas zwolnienie z kasy rejestrującej znajduje zastosowanie (będzie opodatkowana w kraju UE przeznaczenia towarów innym niż Polska).

Jeśli wartość sprzedaży jednak nie przekroczy limitu 10.000 euro wówczas sprzedaż ta winna być traktowana jak sprzedaż krajowa, a zatem będzie opodatkowana a terytorium RP.

W takiej sytuacji może wystąpić obowiązek ewidencji danej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ale nawet wtedy podatnik może jeszcze skorzystać z opcjonalnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy (np. limit 20.000 zł czy system sprzedaży wysyłkowej).

Od 1 lipca 2022r. myjnie z obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej

Co ciekawe z dniem 1 lipca 2022r. zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie będzie dotyczyć podatników świadczących usługi:

 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0),
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług również przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).