W jaki sposób dodać numer konta do białej listy podatników VAT

Biała lista podatników VAT (wykaz podatników VAT) zawiera m.in. numery firmowych rachunków bankowych podatników prowadzących działalność gospodarczą na które kontrahenci mają obowiązek regulować zapłatę za transakcję o wartości równej lub większej 15.000zł brutto.

Jeżeli podatnik począwszy od 1 stycznia 2020r. pomyli się i zapłaci na konto spoza wykazu, wówczas nie będzie mógł ująć dokumentu kosztowego danej transakcji w księgach swojej firmy oraz będzie odpowiadał solidarnie za zobowiązanie w podatku VAT wynikające z danej transakcji. Warto zatem poznać sposoby dodania / aktualizacji firmowych kont bankowych aby na czas być przygotowanym na noworoczne zmiany w przepisach.

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT stanowi wykaz zarejestrowanych podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT. Nie znajdują się tam natomiast podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na nieprzekroczenie obrotów za zeszły rok w kwocie 200.000zł.

Ponadto zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Szaf KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) prowadzi białą listę podatników VAT zawierającą podmioty, które:

 1. Naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował albo dokonał ich wykreślenia z białej listy,
 2. Są zarejestrowane, jako czynni lub zwolnieni podatnicy VAT,
 3. Ubiegały się o przywrócenie rejestracji, jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni ze skutkiem pozytywnym.

Uwaga na dodawanie odpowiednich rachunków do białej listy

Wszystkie firmy zobowiązane do zaktualizowania swoich rachunków bankowych (celem dodania do białej listy podatników VAT) dodają jedynie konta firmowe, czyli zarejestrowane na prowadzoną działalność gospodarczą.

Do białej listy podatników VAT nie można dodać rachunków osobistych, specjalnych rachunków VAT. Podatnicy nie powinni dodawać także tzw. rachunków technicznych.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy wpisani są do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej) mogą oni dodać konto według następujących sposobów:

 1. Podatnik może wejść na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx i bez logowania wybrać z lewej strony opcję zmień dane we wpisie, następnie podać numer NIP a w dalszej części ukaże się wniosek aktualizacyjny CEIDG na którym na dole w punkcie 26 należy dodać numer rachunku firmowego (oprócz tego we wniosku aktualizacyjnym należy wypełnić pola, które zaznaczone są na czerwony kolor jako obowiązkowe). Następnie podatnik ma 7 dni od zatwierdzenia powyższego wniosku na udanie się do urzędu gminy i jego potwierdzenie (poprzez podanie numeru otrzymanego mailem wniosku w gminie),
 2. Podatnik może wejść na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx, zalogować się i wybrać z lewej strony opcję zmień dane we wpisie, następnie podać numer NIP a w dalszej części ukaże się wniosek aktualizacyjny CEIDG na którym na dole w punkcie 26 należy dodać numer rachunku firmowego (oprócz tego we wniosku aktualizacyjnym należy wypełnić pola, które zaznaczone są na czerwony kolor jako obowiązkowe). Następnie podatnik może podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym co będzie skutkować brakiem obowiązku udania się do gminy,
 3. Podatnik może udać się do urzędu gminy (najlepiej z umową rachunku firmowego) aby na miejscu urzędnik dokonał dodania konta bankowego do CEIDG.

Podmioty niewpisane do KRS

Podmioty niewpisane do rejestru KRS takie jak np. spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenia niezarejestrowane do KRS, niektóre organizacje społeczne, szkoły i niektóre inne jednostki budżetowe składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby formularz NIP-2, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 4) gdzie w punkcie C.1 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dodają wszystkie rachunki założone na firmę (podmiot). Formularz NIP-2 może być złożony drogą:

 1. Elektroniczną poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ (można przez ten dokonać także elektronicznej wysyłki) i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez osobę lub osoby uprawnione, które posiadają pełnomocnictwo do wysyłek deklaracji i informacji w formie elektronicznej),
 2. Papierową poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/, opatrzenie go podpisem lub podpisami przez osoby uprawnione, przesłanie drogą pocztową lub poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie skarbowym.

Podmioty wpisane do KRS

Podmioty wpisane do rejestru KRS takie jak np. spółka partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, europejska, z o.o., akcyjna, spółdzielnie, przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i odziały zagraniczne, inne składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby formularz NIP-8, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 4) gdzie w punkcie C.1 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dodają wszystkie rachunki założone na firmę (podmiot). Formularz NIP-8 może być złożony drogą:

 1. Elektroniczną poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ (można przez ten dokonać także elektronicznej wysyłki) i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez osobę lub osoby uprawnione, które posiadają pełnomocnictwo do wysyłek deklaracji i informacji w formie elektronicznej),
 2. Papierową poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/, opatrzenie go podpisem lub podpisami przez osoby uprawnione, przesłanie drogą pocztową lub poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie skarbowym.

Pozostali podatnicy

Pozostali podatnicy, do których zalicza się:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niewpisane do rejestru CEIDG,
 • osoby prowadzące działalność nierejestrowaną w myśl art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców,
 • osoby zarejestrowane, jako podatnicy VAT (mogą to być rolnicy VAT-owcy),
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek ZUS,
 • podatnicy nieposiadający numeru PESEL.

– w celu zaktualizowania swoich danych o rachunek lub rachunki bankowe (firmowe) do białej listy podatników VAT wypełniają formularz NIP-7, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 5) gdzie w punkcie D.2 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością dodają wszystkie rachunki założone na prowadzoną działalność. Formularz NIP-7 podobnie jak formularze NIP-2 i NIP-8 może być złożony drogą:

 1. Elektroniczną poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez osobę uprawnioną, która posiada pełnomocnictwo do wysyłek deklaracji i informacji drogą elektroniczną),
 2. Papierową poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ i opatrzenie go podpisem osoby uprawnionej.

Opublikowano: 2019-12-23