Faktura uproszczona teraz i w 2021 roku

Faktura uproszczona stosowana jest przez sprzedawców już od bardzo dawna. Jednak
w 2020r. zmianie uległa interpretacja tych faktur do paragonów o wartości do 450zł brutto lub równowartości 100 euro.

Jakie są zasady kwalifikacji i wystawiania faktur uproszczonych? Co z ewidencją tych faktur w nowym pliku JPK_V7 teraz i w 2021r.? Na te i inne pytania odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Faktura uproszczona do sumy 450 zł

Każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może wystawić fakturę uproszczoną sprzedaży dokumentującą zbycie towarów lub usług. Jednak maksymalna wartość faktury uproszczonej sprzedaży wynosi 450zł brutto albo równowartość 100 euro.

Faktura uproszczona do sumy 450zł brutto lub 100 euro może być więc:

  1. Zwykłą fakturą uproszczoną niestanowiącą paragonu,
  2. Paragonem z numerem NIP nabywcy.

Zatem przedsiębiorca może wystawić fakturę uproszczoną nie będącą fakturą standardową ani paragonem z numerem NIP nabywcy.

Może też wystawić paragon z numerem NIP nabywcy. Obydwa dokumenty nie mogą przekraczać wartości 450zł brutto.

Faktura standardowa do sumy 450 zł

Resort Finansów wskazuje, że gdy nabywca chce uzyskać fakturę standardową za transakcje nieprzekraczającą kwoty 450zł brutto, powinien wtedy poprosić o tę fakturę jeszcze zanim sprzedawca wystawi paragon sprzedaży (dokona rejestracji paragonu na kasie fiskalnej).

Paragon powyżej sumy 450 zł

Paragon o wartości powyżej 450zł brutto (lub 100 euro) niezależnie czy z numerem NIP nabywcy czy nie, to już nie jest faktura uproszczona.

Jednakże paragon o wartości powyżej 450zł brutto (lub 100 euro) bez numeru NIP nabywcy nie będzie mógł stanowić podstawy do wystawienia faktury standardowej (jeżeli nabywca o nią poprosi).

Jeżeli natomiast na takim paragonie widnieje numer NIP nabywcy, to będzie on podstawą do wystawienia faktury standardowej.

Elementy faktury uproszczonej prezentuje poniższa tabelka.

1. Data wystawienia
2. Numer faktury
3. Numer NIP sprzedawcy
4. Numer NIP nabywcy
5. A. Data wystawienia faktury oraz
B. Data sprzedaży towarów, wykonania usługi (jeżeli jest inna niż data wystawienia)
6. Wyszczególnienie towarów i usług (nazwa, rodzaj bez jednostki miary i ilości)
7. Ewentualne rabaty i obniżki cenowe (otrzymane zaliczki lub wpłaty należności)
8. Suma wartości każdej kategorii towaru i usługi oraz suma należności łącznie

Nie zawsze można wystawić fakturę uproszczoną

Podatnicy powinni wiedzieć, iż są przypadki, w których podatnik nie może w ogóle wystawiać faktury uproszczonej sprzedaży (także paragonu do 450zł z numerem NIP nabywcy stanowiącego fakturę uproszczoną).

Przypadki wykluczające wystawienie faktury uproszczonej przedstawia poniższa tabela.

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
2. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
3. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
4. Sprzedaż towarów poza terytorium kraju na rzecz odbiorców z UE, gdzie nabywca rozlicza podatek VAT
5. Sprzedaż usług na rzecz odbiorców z UE, gdzie nabywca rozlicza podatek VAT
6. Sprzedaż dla osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej udokumentowanych fakturą standardową

Paragon z NIP nabywcy bez faktury standardowej

Paragon sprzedaży z kasy rejestrującej z numerem NIP nabywcy do sumy 450zł brutto (lub 100 euro) stanowi fakturę uproszczoną.

Zatem jak objaśnia Ministerstwo Finansów sprzedawca nie może wystawić do niego faktury standardowej sprzedaży z uwagi na to, iż faktura uproszczona jest traktowana według zasad obowiązujących dla faktury standardowej. Nabywca rejestruje ją w księgach swojej firmy na takich samych zasadach jaka fakturę standardową i odlicza od niej podatek VAT także według tych samych reguł.

Faktura uproszczona w ewidencji VAT do końca 2020r. i w 2021r.

Ministerstwo finansów informuje, iż także w 2021r. zasady funkcjonowania faktur uproszczonych nie ulegną zmianie poza jednym.

Do końca 2020r. podatnik sprzedawca nie ma obowiązku odrębnie w ewidencji VAT (JPK_V7) wykazywać paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do sumy 450zł brutto.

Jednak od stycznia 2021r. wszyscy czynny podatnicy VAT wystawiający tego typu paragony będą już zobligowani do ich wykazania w ewidencji VAT – nowym JPK_V7 jako odrębną pozycję, a więc tak jak standardową fakturę.

Opublikowano: 2020-12-15