Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

Opublikowano: 2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą się na tym rachunku niejednokrotnie znaczne ilości środków pieniężnych.

Warto w takich momentach mieć świadomość co dokładnie można uregulować ze środków zgromadzonych na specjalnym rachunku VAT.

Specjalny rachunek VAT podatnika

Specjalny rachunek VAT podatnika jest to rachunek bankowy, który rejestrowany jest przy otwarciu każdej działalności gospodarczej na terytorium RP (osoba fizyczna, osoba prawna, inni potencjalni podatnicy VAT, także zwolnieni z VAT). Rachunek VAT tworzony jest tylko w polskich złotych a operacje na nim wykonywane mogą być realizowane wyłącznie w polskiej walucie.

Za pośrednictwem rachunku VAT dokonywane są zapłaty z tegoż rachunku jak i wpłaty na dany rachunek związane z tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

Z kolei mechanizm podzielonej płatności oznacza zapłatę za fakturę o wartości powyżej 15.000zł brutto – dokumentującą zakup towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w poniższy sposób:

  1. Zapłata kwoty netto z faktury (w części lub w całości) jest realizowana za pomocą rachunku firmowego,
  2. Zapłata kwoty podatku VAT z faktury (w części lub w całości) jest realizowana za pomocą specjalnego rachunku VAT.

Warto dodać, iż nabywca zapłaci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko wtedy gdy otrzyma fakturę od czynnego podatnika VAT (z doliczonym podatkiem VAT).

ISTOTNE:

Podatnik zwolniony z podatku VAT w przypadku, gdy zakupi towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT a faktura będzie opiewać na więcej niż 15.000zł brutto, wówczas również będzie miał obowiązek uregulować daną fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dla niego także został utworzony rachunek VAT w momencie, kiedy rejestrował działalność gospodarczą (chyba, że rejestrował ją przed wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – jednak w tym wypadku bank automatycznie takim podmiotom zakładał rachunki VAT w czasie wchodzenia w życia zmian przepisów związanych z mechanizmem podzielonej płatności).

Specjalny rachunek VAT podatnika

Z roku na rok ustawodawca zezwala podatnikom na wykonywanie zapłat ze środków zgromadzonych na specjalnym rachunku VAT dotyczących większej ilości tytułów zapłat.

W tabeli zaprezentowano aktualnie wszystkie możliwe tytuły zapłat jakie można dokonać z rachunku VAT podatnika.

Jakie rodzaje zapłat można wykonywać z rachunku VAT firmy
Całość lub część podatku VAT wynikającego z otrzymanej standardowej faktury a także faktury zbiorczej oraz zaliczkowej
Podatek VAT za bieżący lub zaległy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) wynikający z deklaracji JPK_V7 lub korekty tej deklaracji wraz odsetkami
Podatek VAT wynikający z wystawionej / otrzymanej faktury korygującej
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT oraz CIT wraz z odsetkami
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu składek ZUS wraz z odsetkami
Bieżące lub zaległe zobowiązania w podatku akcyzowym oraz z tytułu należności celnych wraz z odsetkami
Przelewy wewnętrzne między rachunkami VAT tego samego podatnika
Przelewy wynikające z omyłkowo otrzymanych kwot VAT (nieprawidłowy dostawca, nienależna kwota, itp.)
Potrącenie zaległości w VAT dotyczące administracyjnego postępowania egzekucyjnego
Przelew środków z rachunku VAT z tytułu zgody udzielonej przez naczelnika urzędu skarbowego w związku z wnioskiem złożonym przez podatnika

ISTOTNE:

Należy wspomnieć również o drugiej stronie czyli wpływów na rachunek VAT. Wpływy na specjalny rachunek VAT mogą pochodzić:

  • z otrzymania przez sprzedawcę zapłaty należności za wystawioną fakturę,
  • ze zwrotu podatku VAT wynikającego z wniosku podatnika wykazanego w części deklaracyjnej JPK_V7,
  • z innego rachunku VAT sprzedawcy, jeśli posiada on kilka rachunków VAT,
  • być skutkiem wystawionej albo otrzymanej faktury korygującej,
  • omyłkowo od nabywcy, który faktycznie nie kupił u danego sprzedawcy żadnego towaru lub usługi.