W jaki sposób podatnik może postąpić z nadwyżką VAT

Opublikowano: 2023-06-16

W prowadzonej działalności gospodarczej występują różne wielkości dokonywanej sprzedaży i nabyć w zależności od profilu działalności ale i wielu innych czynników.

Więcej zakupów niż sprzedaży może oznaczać powstanie nadwyżki VAT, która jest wykazywana w deklaracji JPK_V7. W jaki sposób czynny podatnik VAT może użyć nadwyżki VAT?

Nadwyżka w podatku VAT

Nadwyżka w podatku VAT w podstawowym znaczeniu informuje podatnika o tym, o ile więcej poczynił zakupów firmowych niż dokonał sprzedaży opodatkowanej VAT.

ISTOTNE:

NADWYŻKA VAT W JPK_V7 = ODLICZONY VAT OD ZAKUPÓW > VAT NALEŻNY ZE SPRZEDAŻY

Do tego może dojść jeszcze ewentualna nadwyżka podatku VAT z okresu poprzedniego (miesiąca, kwartału) jeżeli podatnik taką dysponował.

Jeżeli podatnik w poprzednim okresie w deklaracji JPK_V7 wykazał podatek VAT do zapłaty, wówczas za kolejny okres nie będzie dysponował nadwyżką VAT – ta nadwyżka może w kolejnym okresie oczywiście powstać.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT za okres 05/2023r. w deklaracji JPK_V7 dysponował nadwyżką podatku VAT w kwocie 45.000 zł.

Za okres 06/2023r. wystąpiły u niego następujące łączne sumy VAT:

  1. odliczony łączny podatek VAT od (faktur) zakupów firmowych wyniósł 11.000 zł,
  2. podatek VAT należny od zrealizowanej sprzedaży (faktur) wyniósł 17.000 zł.

Rozliczenie okresu 06/2023r. wygląda następująco:

45.000 zł (nadwyżki) + 11.000 zł (VAT naliczony) – 17.000 zł (VAT należny) = 39.000 zł nadwyżki

Przykład 2

Czynny podatnik VAT za okres 05/2023r. w deklaracji JPK_V7 wykazał podatek VAT do zapłaty w kwocie 5.500 zł.

Za okres 06/2023r. wystąpiły u niego następujące łączne sumy VAT:

  1. odliczony łączny podatek VAT od (faktur) zakupów firmowych wyniósł 5.000 zł,
  2. podatek VAT należny od zrealizowanej sprzedaży (faktur) wyniósł 9.000 zł.

Rozliczenie okresu 06/2023r. wygląda następująco:

9.000 zł (VAT należny) – 5.000 zł (VAT naliczony) = 4.000 zł do zapłaty

Nadwyżka w podatku VAT i co dalej?

Podatnik, który posiada nadwyżkę podatku VAT za okres rozliczeniowy ma kilka możliwości sposobu postępowania. Podatnik może:

  1. pozostawić nadwyżkę VAT,
  2. może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT,
  3. zaliczyć część lub całość kwoty nadwyżki VAT na przyszłe zobowiązanie podatkowe w podatku PIT, CIT, VAT.

Podatnik pozostawił do rozliczenia nadwyżkę podatku VAT

Podatnik może zdecydować o pozostawieniu kwoty nadwyżki VAT do rozliczenia na kolejne okresy rozliczeniowe. Jak pokazuje przykład nr 1 widniejąca nadwyżka za okres poprzedni pozwala w takim przypadku uniknąć wystąpienia podatku VAT do zapłaty.

Warto podkreślić, iż nadwyżka w podatku VAT może obejmować nie tylko jeden okres poprzedni a kilka okresów poprzednich.

Pozostawienie lub zwrócenie części lub całości nadwyżki VAT zależy od decyzji podatnika. Powinien mieć on na uwadze aby utrzymywać lub nie odpowiednią wysokość nadwyżki VAT w zależności od charakterystyki sprzedaży i zakupów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Nadwyżka VAT przeznaczona na zwrot podatku VAT

Drugim sposobem według jakiego może postąpić czynny podatnik VAT z nadwyżką VAT jest złożenie wniosku o zwrot VAT.

Podatnik może skorzystać z kilku poniższych terminów zwrotu podatku VAT. Nadmienić jednak należy, iż najkrótsze terminy zwrotu są obwarowane wieloma warunkami.

Terminy zwrotu podatku VAT
Termin zwrotu od dnia złożenia JPK_V7 Opis
15 dni Najszybszy termin zwrotu VAT jednakże obwarowany wieloma warunkami
25 dni Jeden z najszybszych terminów zwrotu VAT jednakże obwarowany wieloma warunkami
40 dni Z tego terminu skorzystają podatnicy wystawiający faktury za pomocą KSEF
60 dni Standardowy termin zwrotu podatku VAT
180 dni Wydłużony termin zwrotu podatku VAT dla podatników, którzy nie dokonali sprzedaży w miesiącu wnioskowania o zwrot

ISTOTNE:

Termin zwrotu podatku VAT podatnik liczy od dnia złożenia deklaracji JPK_V7 a jeżeli po jej złożeniu dokonał korekty to od dnia złożenia korekty.

Nadwyżka VAT przeznaczona na pokrycie przyszłego zobowiązania podatkowego

Trzecim sposobem wykorzystania nadwyżki podatku VAT jest wykorzystanie jej części lub całości na pokrycie przyszłych zobowiązań podatkowych.

Przyszłe zobowiązania podatkowe dotyczą podatków PIT, CIT, VAT.

Podatnik może przeznaczyć część lub całość nadwyżki VAT na zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wypełniając deklarację JPK_V7 podatnik musi wskazać, iż wpierw wnioskuje o zwrot części lub całości nadwyżki VAT a następnie, iż ten zwrot w części lub w całości przeznacza na pokrycie konkretnego przyszłego zobowiązania podatkowego.

Jak pokazuje praktyka organów podatkowych, istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki VAT także na pokrycie zaległości. W tym wypadku poza wskazaniem w deklaracji JPK_V7 przekazania nadwyżki VAT do zwrotu a następnie na pokrycie przyszłego zobowiązania podatkowego – podatnik musi sporządzić pismo wyjaśniające na jakie zobowiązanie bądź zaległość urząd powinien zaliczyć nadwyżkę przeznaczoną do zwrotu.

Jeżeli tego nie zrobi – urząd skarbowy zaliczy nadwyżkę VAT do zwrotu na poczet najstarszej zaległości w podatku PIT, CIT, VAT.