Składki ZUS przedsiębiorców w roku 2024

Opublikowano: 2024-01-05

Jaka będzie wysokość składek ZUS przedsiębiorców w roku 2024? To pytanie zadaje sobie niemal każdy przedsiębiorca.

Jak co roku miały miejsce podwyżki we wszystkich składkach ZUS. Jaka więc wysokość składek ZUS przedsiębiorców obowiązuje w roku 2024? Od czego zależy wysokość tych składek?

Od czego zależy wysokość składek ZUS w roku 2024

Wysokość składek ZUS uzależniona jest od kwot różnych wariantów wynagrodzeń ogłoszonych w danym roku.

Od czego zależy wysokość składek ZUS w roku 2024
Rodzaj wynagrodzenia Kwota wynagrodzenia Wpływ na składki ZUS Wariant składek
Kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 (od stycznia do czerwca) Na cały rok – 4.242 zł – dla składek ZUS Społeczne: – skala podatkowa, – podatek liniowy, – karta podatkowa, – ryczałt. ZUS preferencyjny (24 miesiące). Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości.
Minimalna Zdrowotna: – skala podatkowa, – podatek liniowy, – karta podatkowa ZUS preferencyjny (24 miesiące). Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości. Ulga na start.
Kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w roku 2024 Na cały rok – 7.824 zł Społeczne, FP: – skala podatkowa, – podatek liniowy, – karta podatkowa, – ryczałt. Pełny ZUS
Zdrowotna
Kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 4 kwartale 2023 roku Jeszcze nie ustalono Społeczne
Stała zdrowotna przez cały rok Opłacane przez wspólników, którzy nie ustalają zdrowotne od dochodu, przychodu
Zdrowotna: – tylko ryczałt ZUS preferencyjny (24 miesiące). Mały ZUS Plus w minimalnej wysokości. Ulga na start. Pełny ZUS.
FP

Dla przypomnienia składki społeczne to składki:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,
  • wypadkowe.

Ile wyniesie pełny ZUS przedsiębiorców w roku 2024

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i opłacające pełny ZUS zapłacą w roku 2024 znacznie wyższe składki.

Uwarunkowane to jest istotną podwyższą wszystkich z 3 ww. rodzajów wynagrodzeń.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 4 kwartale 2023 roku nie jest jeszcze znana. W prawdzie są szacunki ile ona wyniesie jednakże ostateczną kwotę podatnicy poznają w najpewniej w styczniu 2024r. kiedy to GUS ogłosi wysokość tego wynagrodzenia. Od wysokości tej kwoty zależna będzie składka zdrowotna w ryczałcie (przy ww. progach przychodowych).

MIESIĘCZNY, PEŁNY ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W ROKU 2024 (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
SKŁADKI ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKA NA FP SKŁADKA ZDROWOTNA
DO ZAPATY
Z chorobowym Bez chorobowego
1.485,31 zł 1.370,30 zł 78,40 zł Zależna od dochodu przy formie opodatkowania – podatek liniowy albo skala podatkowa. Minimalna – 381,78 zł Zależna od przychodu przy formie opodatkowania ryczałt ewidencjonowany: do 60.000 zł, powyżej 60.000 zł do 300.000 zł, powyżej 300.000 zł. Przy karcie podatkowej stała, miesięczna liczona od minimalnego wynagrodzenia na dany rok – 381,78 zł
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE Z CHOROBOWYM, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 1.600,32 zł
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE BEZ CHOROBOWEGO, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 1.485,31 zł

Ile wyniesie preferencyjny ZUS przedsiębiorców w roku 2024

Podwyżka obejmie także osoby fizyczne, które opłacają tzw. ZUS preferencyjny a zatem składki ZUS w niższej wysokości obowiązujące przez 2 lata.

Składki te także będą wyższe niż zeszłym 2023 roku. Podwyżka będzie niższa niż w przypadku pełnego ZUS niemniej znacząca.

Przyczyną tego wzrostu jest zwiększenie wysokości płacy minimalnej przypadającej na rok 2024r. czy kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 4 kwartale 2023 roku.

MIESIĘCZNY, PREFERENCYJNY ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W ROKU 2024 OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2024 (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
SKŁADKI ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKA NA FP SKŁADKA ZDROWOTNA
DO ZAPATY
Z chorobowym Bez chorobowego
402,65 zł 371,47 zł Zależna od dochodu przy formie opodatkowania – podatek liniowy albo skala podatkowa. Minimalna – 381,78 zł Zależna od przychodu przy formie opodatkowania ryczałt ewidencjonowany: do 60.000 zł, powyżej 60.000 zł do 300.000 zł, powyżej 300.000 zł. Przy karcie podatkowej stała, miesięczna liczona od minimalnego wynagrodzenia na dany rok – 381,78 zł
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE Z CHOROBOWYM, BEZ ZDROWOTNEJ: 402,65 zł
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE BEZ CHOROBOWEGO, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 371,47 zł

Składki ZUS preferencyjnego za okres od lipca do grudnia 2024 będą opiewać na sumy wyższe z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenie od lipca do grudnia 2024r. Dotyczy to jednak wyłącznie składek ZUS ubezpieczenia społecznego. Co z kolei ze składką zdrowotną? Wysokość składek ZUS, które mają obowiązywać w tym okresie zaprezentowano w poniższej tabeli.

MIESIĘCZNY, PREFERENCYJNY ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W ROKU 2024 OKRES OD LIPCA DO GRUDNIA 2024 (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)
SKŁADKI ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKA NA FP SKŁADKA ZDROWOTNA
DO ZAPATY
Z chorobowym Bez chorobowego
408,18 zł 376,55 zł Zależna od dochodu przy formie opodatkowania – podatek liniowy albo skala podatkowa. Minimalna – 381,78 zł Zależna od przychodu przy formie opodatkowania ryczałt ewidencjonowany: do 60.000 zł, powyżej 60.000 zł do 300.000 zł, powyżej 300.000 zł. Przy karcie podatkowej stała, miesięczna liczona od minimalnego wynagrodzenia na dany rok – 381,78 zł
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE Z CHOROBOWYM, BEZ ZDROWOTNEJ: 408,18 zł
RAZEM SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE BEZ CHOROBOWEGO, FP, BEZ ZDROWOTNEJ: 376,55 zł