Wydatki o charakterze osobistym – najnowsze stanowisko fiskusa

Opublikowano: 2024-01-15

Przedsiębiorcy często stają przed dylematem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dotyczących bezpośrednio ich samych, a nie stricte działalności gospodarczej. Prowadzenie biznesu to nie tylko biuro, towar, czy wynagrodzenia. Sukces zależy przede wszystkim od samego właściciela-przedsiębiorcy, a ten nierzadko musi zainwestować w siebie samego celem zdobycia wiedzy, kreowania wizerunku, czy usprawnienia w zarządzaniu firmą. W niniejszym wpisie dokonamy przeglądu najnowszych interpretacji, traktujących o wydatkach osobistych przedsiębiorców, takich jak odzież, studia, a nawet zwierzęta.

Wydatki na odzież, czy paznokcie – fiskus zmienia stanowisko

Pismem z dnia 9 marca 2023r. sygn. DOP3.8222.833.2020.HTCE, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną, w której fiskus zgodził się na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież ponoszonych przez modelkę, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy wydatki te nie mają charakteru osobistego tj. będą wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Szef KAS wskazał, „W profesji modelki pielęgnacja jej wizerunku zewnętrznego jest nie tylko istotna, ale i niezbędna jako ściśle związana z charakterem działalności gospodarczej. Tym samym odzież, obuwie oraz kosmetyki, choć nie utraciły charakteru osobistego, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.”

Inną korzystną interpretację (sygn. 0115-KDIT3.4011.172.2023.3.AD z dnia 22 marca 2023r.) uzyskała podatniczka, która zajmuje się publikowaniem w Internecie filmów i zdjęć w ramach współpracy reklamowej. Wnioskodawczyni argumentowała, że estetyczne przygotowanie prezentacji, gdzie szczególnie eksponowane są dłonie wymaga poniesienia wydatków na stylizację paznokci. Fiskus podzielił jej stanowisko i zgodził się na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zabiegi kosmetyczne. Podkreślił, że wydatki te muszą być proporcjonalne do rozmiaru działalności i nie mieć wyłącznie charakteru osobistego.

Wydatki na studia przedsiębiorcy mogą być kosztem nawet gdy związek z działalnością jest tylko pośredni

Zaliczenie wydatków na studia przedsiębiorcy może budzić wątpliwości, tym bardziej, iż wykazanie bezpośredniego związku ponoszonych wydatków z przychodami może być trudne np. gdy edukacja koncentruje się na ogólnych zagadnieniach biznesowych. Również i w tym przypadku przedsiębiorcom udaje się pozyskać aprobatę fiskusa:

  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.993.2022.2.ID z dnia 31 stycznia 2023r., wnioskodawca uzyskał aprobatę dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na podyplomowe studia menadżerskie MBA prowadząc działalność gospodarczą polegającą na handlu wyrobami z drewna,
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.489.2023.3.KP, wnioskodawca uzyskał aprobatę dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na podyplomowe studia dotyczące m.in. podejmowania krytycznych decyzji dla projektu/firmy i poruszających temat oprogramowania wspomagającego ten proces. Fiskus zgodził się także na zaliczenie w koszty wydatków na dojazd i zakwaterowanie. Działalność wnioskodawcy opierała się na pełnieniu roli analityka biznesowego oraz product ownera w projektach tworzenia oprogramowania.

Dobrze uzasadniony wydatek na drogi zegarek również można uznać za koszt firmy

Także rozpoznanie kosztu i odliczenie VATu od zakupu zegarka spotyka się z aprobatą fiskusa, gdy wydatek ten zostanie właściwe uzasadniony. Za przykład mogą posłużyć pozytywne interpretacje uzyskane przez adwokatów, którzy zasadność zakupu zegarka argumentują koniecznością dokładnego mierzenia czasu poświęconego na poszczególne zlecenia. Przykładem korzystnej interpretacji na tym gruncie jest interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.154.2023.4.SM z dnia 9 maja 2023r. Korzystne interpretacje w podobnych stanach faktycznych były wydawane już wcześniej np. interpretacja indywidualna sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD z dnia 8 czerwca 2021r.

Wydatki na zakup, szkolenie i utrzymanie psa to również koszt podatnika

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania i zabezpieczania sprzętu, czy dokumentacji. Fiskus wydaje coraz więcej pozytywnych interpretacji, gdzie zgadza się na zaliczenie do kosztów działalności szeroko pojętych wydatków związanych z zakupem, czy utrzymaniem psa, który pełni rolę stróża pilnującego dokumentów, czy składników majątku przedsiębiorstwa.

Także w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w mieszkaniu, wydatki związane z posiadaniem psa mogą stanowić koszt firmy w proporcji w jakiej pies pilnuje majątku firmowego. Za przykład może posłużyć tutaj interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0112-KDWL.4011.75.2023.1.WS z dnia 25 października 2023r., gdzie organ stwierdził, że „ze względu na to, że pies będzie pilnował pomieszczenia związanego z Pana działalnością gospodarczą, czyli będzie ochraniał zarówno majątek związany z działalnością gospodarczą, jak i majątek prywatny, to kosztem uzyskania przychodu będą mogły być wydatki w takiej części, w jakiej pies będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a nie dla celów prywatnych.”

Podsumowanie – każdy koszt należy analizować indywidualnie najlepiej zabezpieczając się interpretacją indywidualną

Podsumowując niniejszy wpis warto każdorazowo rozważyć zasadność ujęcia danego wydatku w kosztach uzyskania przychodów nawet w przypadku, gdy przejawia osobisty charakter. Należy podkreślić, że za koszt uzyskania przychodu można w zasadzie uznać każdy wydatek związany z osiąganymi przychodami o ile nie został wprost wyłączony w ustawie (art. 23 ustawy o PIT). Warto jednak pamiętać, że każdy stan faktyczny jest inny i będzie oceniany indywidualnie. Choć fiskus istotnie zliberalizował podejście do wydatków osobistych przedsiębiorców, rekomendowane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji we własnej sprawie. Koszt opłaty za złożenie wniosku nie jest istotnie wysoki (40 zł za jeden stan faktyczny), jednak z pewnością pozwoli rozwiać wątpliwości i uniknąć ryzyka zakwestionowania wydatku w toku ewentualnych czynności organu podatkowego.

Autor- Łukasz Kluczyński