Czy można wystawić fakturę na poczet przyszłej dostawy towarów i usług

Opublikowano: 2024-02-19

Czy można wystawić fakturę na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług? Niemal w każdej działalności gospodarczej przychodzi moment w którym przedsiębiorca zadaje sobie następujące pytanie. Czy przed sprzedażą można wystawić fakturę? Faktura taka przecież tak naprawdę nie dokumentuje, nie jest dowodem na wystąpienie jakiejkolwiek transakcji czy zdarzenia otrzymania zaliczki.

Owszem istnieją faktury proforma ale nie w każdej sytuacji podatnicy mogą je zastosować.

Czy zatem jest taka możliwość? Jeśli tak to na co należy uważać?

Co to są przyszłe świadczenia

Przyszłe świadczenie czyli ogólnie rzecz biorąc może to być przyszła usługa, która zostanie dopiero wykonana albo przyszła dostawa towarów.

Przyszłe świadczenie może także przybrać inne formy takie jak przyszłe świadczenie pracy, przyszłe zlecenia transakcji na papierach wartościowych o wiele innych.

W niniejszej publikacji skupiono jednak uwagę na dostawie towarów czy wykonaniu usług.

Kiedy należy wystawić fakturę sprzedaży

Nawiązując do art. 106i ust. 1, 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 zwanej dalej ustawą o VAT) fakturę wystawia się nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W niektórych sytuacjach fakturę można wystawić nawet 30 dni, 60 dni lub 90 dni licząc od dnia wykonania usług.

W sytuacji usług rozliczanych cyklicznie fakturę można wystawić według różnych wariantów.

A czy można wystawić fakturę wcześniej a więc na poczet przyszłych świadczeń – na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług?

Faktura wystawiona przed wykonaniem jakichkolwiek czynności

Istnieją możliwości wystawienia faktury jeszcze przed wykonaniem usługi, dostawą towarów czy wręcz otrzymaniem zaliczki.

ISTOTNE:

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60-tego dnia przed:

  1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Ustawodawca dopuszcza możliwość wystawienia faktury jeszcze przed wykonaniem usługi, dostawą towarów czy otrzymaniem zaliczki najdalej 60 dni wstecz, 60 dni przed tymi zdarzeniami.

Jest to termin maksymalny, którego podatnik nie może przekroczyć.

Powyższe nie oznacza, że podatnik musi wystawić fakturę sprzedaży akurat 60 dni przed ww. zdarzeniami. Może wystawić fakturę 45 dni przed tymi zdarzeniami.

ISTOTNE:

Należy podkreślić, iż wystawienie faktury 60 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług dla których obowiązek opodatkowania w VAT powstanie:

  1. w dacie wystawienia faktury,
  2. w dacie rozliczenia cyklicznego usług (okresy rozliczeniowe).

To oznacza, że gdy obowiązek opodatkowania podatkiem VAT powstanie w powyższych dwóch sytuacjach to podatnik nawet nie jest ograniczony maksymalnym terminem 60 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Końcowo należy zwrócić uwagę na jeszcze bardzo ważny szczegół.

Jeżeli faktura na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi czy też otrzymania zaliczki została wystawiona a następnie transakcja doszła do skutku to opodatkowanie podatkiem VAT takiej transakcji występują na zasadach ogólnych.

Jeżeli jednak po wystawieniu faktury transakcja nie doszła do skutku (nie doszło do wykonania usługi, dostawy towarów, otrzymania zaliczki bo np. klient zrezygnował) w takim wypadku dobrze jest wystawić fakturę korygującą, w której podatnik ujmie całą wartość faktury pierwotnej in minus.

W innym przypadku fiskus może żądać zapłaty podatku VAT należnego od takiej faktury. Dlaczego tak się dzieje? Fiskus stwierdza, że skoro przedsiębiorca zachował się jak podatnik VAT to ma obowiązek zapłacić podatek VAT należny z tzw. pustej faktury.

Warto jeszcze odnotować, iż w tej sytuacji takiej faktury podatnik nie ujmuje w ewidencji JPK_V7X.